System ECOD

Jest to system służący do elektronicznej wymiany danych pomiędzy firmami zgodny ze standardem ECOD, współpracujący z systemem ERP Comarch XL. Istnieje też możliwość zaimplementowania współpracy z systemem Comarch Optima. Składa się z modułu po stronie dostawcy i modułu po stronie odbiorcy. Wymiana dotyczy zamówień i faktur. Odbywa się poprzez serwer pośredniczący FTP w postaci plików XML.

Moduł po stronie dostawcy służy do wymiany danych z wieloma firmami. Każda z firm (odbiorców) dostaje konto FTP na które może wysyłać zamówienie. Moduł po stronie dostawcy działa cyklicznie i po ustalonym okresie czasu (np. 15 min) sprawdza konta FTP firm (odbiorców) pobiera zamówienia i dodaje je do systemu Comarch XL. Zamówienie które zostało pozytywnie przetworzone czyli pobrane i dodane do XL-a, zostaje usunięte z serwera FTP i jest przechowywane na dysku lokalnym ze statusem „w realizacji”. Moduł ECOD monitoruje zamówienia „w realizacji” w systemie XL i po wystawieniu faktury do zamówienia pobiera ją z XL-a i odsyła w postaci pliku xml zgodnego ze standardem ECOD na serwer FTP. Zmówienie zmienia status na „zrealizowane”.

Moduł po stronie odbiorcy służy do wymiany danych obecnie z jednym dostawcą i działa odwrotnie do modułu po stronie dostawcy. Czyli wysyła zamówienia z XL-a ze statusem(atrybutem) „do wysłania” na konto FTP a otrzymane faktury przyjmuje do systemu XL. Istnieje możliwość rozbudowania aplikacji do współpracy z wieloma dostawcami.

Ecod1 ecod2