1.Opis programu

Elte Service jest to aplikacja internetowa umożliwiająca synchronizację z programem Comarch ERP XL/OPTIMA. Dzięki niej możemy z każdego miejsca (bez dostępu do XL/OPTIMA’a) wystawić, wydrukować i  kontrolować zlecenia serwisowe, zachowując przy tym pełną poprawność danych

2. Funkcjonalności bazowe

a) Wystaw zlecenie

 • Wybór serii
 • Pobranie i wybór kontrahentów z systemu XL/OPTIMA
 • Pobranie brakującego kontrahenta
 • Filtrowanie kontrahentów po stronie klienta
 • Przypisanie kodu usługi do danego konta
 • Dodanie usługi, wraz z opisem, czasem realizacji i wyliczoną automatycznie wartością
 • Dodanie dojazdu w odpowiednim typie
 • Usunięcie zaznaczonej usługi
 • Wystawienie zlecenia i wygenerowania wydruku

b) Szybkie zlecenie

 • Dodanie kontrahentów w postaci przycisków, na których często realizowane są zlecenia
 • Automatyczne zliczenie czasu zlecenia
 • Możliwość wpisania czasu zlecenia z ręki
 • Możliwość wprowadzenia opisu zlecenia
 • Dodanie dojazdu

c) Projekty

 • Pobranie projektów utworzonych w programie XL
 • Możliwość dodania zlecenia do projektu
 • Wyświetlanie listy zleceń do konkretnego projektu
 • Automatyczne zliczenie godzin
 • Filtrowanie po stronie klienta po polach: operator, opis, czas

d) Zlecenia

 • Wyświetlenie listy zleceń zrealizowanych przez danego operatora
 • Wyświetlenie szczegółów konkretnego zlecenia
 • Usunięcie zlecenia
 • Możliwość wydrukowania zlecenia w formacie pdf
 • Filtrowanie po polach: seria, kontrahent, data wystawienia, operator
 • Automatyczne pobieranie zleceń z aplikacji internetowej i dodawanie do systemu XL/OPTIMA