Analizy i raporty - Business Intelligence

Czy jako pracodawca masz pewność, że Ty i Twoi pracownicy podejmując codziennie decyzje opierając je na rzetelnych informacjach?

Nawet jeśli intuicja Cię nie zawodzi, warto wspomóc ją konkretnymi faktami. Dostarczy ich rozwiązanie analityczne Business Intelligence, dostępne w ramach pakietu Comarch ERP XL.

Szybki i wygodny dostęp do informacji

  • Raporty dostępne są w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy) w rezultacie raporty obejmują wszystkie procesy zachodzące w firmie,
  • Proste, samodzielne tworzenie raportów za pomocą myszki („przeciągnij i upuść”),
  • Kilkadziesiąt predefiniowanych analiz jest gotowych do zastosowania w standardzie,
  • Automatyczne powiadomienie i alerty e-mail w razie wszelkich nieplanowanych odchyleń,
  • Dostęp do analiz za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty czy urządzenia mobilnego. Podsumowując jest to wygodne narzędzie pracy dla osób pracujących poza biurem.
Business Intelligence

Pakiet I i II

Specjalnie dla użytkowników Comarch ERP XL stworzone rozwiązanie klasy Business Intelligence dopasowane do ich potrzeb. Ze względu na fakt automatycznej integracji z oprogramowaniem źródłowym masz dostęp do zestawu raportów w ramach narzędzia – Księgi Raportów. Dodatkowo użytkownicy mogą tworzyć swoje własne analizy ad-hoc jeszcze bardziej zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem. Aby poszerzyć możliwości analityczne firmy, istnieje możliwość zakupu narzędzia Comarch BI Point. Dzięki niemu, menadżerzy oraz osoby decyzyjne, na bieżąco monitorują funkcjonowanie biznesu za pomocą dashboardów, czyli interaktywnych kokpitów menadżerskich.

Comarch ERP XL BI Point Start

Aby zapewnić użytkownikom Comarch ERP XL jeszcze większe możliwości analityczne, na rynek wszedł nowy produkt Comarch ERP XL BI Point Start. Program gwarantuje dostęp do bieżących analiz firmy o każdej porze z dowolnego miejsca.

Comarch ERP XL BI Point Start z systemem operacyjnym Comarch ERP XL umożliwiając analizę danych firmy ze względu na fakt oparcia o nowoczesną platformę raportową Comarch BI Point.

W ramach jednej aplikacji użytkownicy mogą korzystać z interaktywnych dashboardów, budować swoje własne raporty ad-hoc, wymieniać się informacjami z pozostałymi użytkownikami podobnie jak budować zestawienia w oparciu o zewnętrzne źródła danych. Ze względu na fakt mobilności rozwiązania użytkownicy mogą korzystać z programu również na telefonie i tablecie. Godnym uwagi jest fakt, że na start użytkownicy otrzymują 7 dashboardów oraz 46 raportów bazujących o dane z obszarów sprzedaży, zakupów, zamówień, magazynów, płatności oraz HR.

Nowe rozwiązanie zastąpiło obecny do tej pory na rynku produkt XL BI Start, który opierał pracę o Księgę Raportów. Dla użytkowników XL BI Start przejście na nowy produkt jest bezpłatne. Ważny aspektem jest to, że wszystkie raporty, z których korzystano w Księdze Raportów można łatwo przenieść przy użyciu udostępnionemu migratorowi raportów.

Comarch BI Point

To najnowsza aplikacja Comarch Business Intelligence. Aplikacja skierowana jest do kadry zarządzającej, analityków, podobnie jak do działu controllingu w przedsiębiorstwie. Godnym uwagi jest aspekt prostoty obsługi oraz dostępności na różnych urządzeniach.

Wszystkie funkcję aplikacji dostępne są przez Internet. Dzięki temu użytkownik z dowolnego miejsca na świecie oraz dowolnego urządzenia ma dostęp do swoich i udostępnianych przez innych informacji.

Kompleksowy controling – wiedza o każdym obszarze działalności firmy

Dzięki wsparciu tego obszaru możesz kompleksowo raportować dane związane z transakcjami sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów i promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert oraz zakupów.

W ramach obszaru Logistyka istnieje także możliwość prowadzenia analiz w oparciu o wybrane dane GUS.

Ten obszar daje Ci wiedzę o efektywności w poszczególnych etapach kampanii marketingowej. Umożliwia on także kontrolowanie przychodów, kosztów i ilości sprzedawanych towarów w ramach kampanii. Analizy pozwalają na uzyskanie precyzyjnej informacji wykorzystywanej zarówno przez sprzedawców, jak i osoby zarządzające całym procesem strategii marketingowej.

Dostęp do informacji na temat przychodów i kosztów, zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów. Wszystko to w rozbiciu na dowolne kategorie (rodzaj kosztu, Miejsce Powstawania Kosztów, projekt itp.). Daje to pełen obraz zawsze aktualnych wyników finansowych firmy i znacznie ułatwia planowanie i rozliczanie podatkowe.

Wiedza o stanie i strukturze płatności ma istotne znaczenie dla zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Obszar Płatności umożliwia raportowanie i analizę zarówno już rozliczonych płatności, jak i nierozliczonych należności i zobowiązań firmy. Pozwala także na dokładną kontrolę historycznych rozliczeń, a także na bieżącą kontrolę należności i zobowiązań.

Daje możliwość pełnej analizy obrotów i sald na kontach księgowych oraz tworzenia zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika. Obroty i salda można analizować w zależności od typu konta, wybranej klasy kont czy waluty zapisu. Jednocześnie ma wgląd w zestawienia księgowe tworzone w systemie Comarch ERP XL, np. w bilans, rachunek zysków i strat czy rachunek przepływów pieniężnych. Dane z obszaru księgowego dzięki narzędziom Business Intelligence zyskują wartość w świetle rachunkowości zarządczej. Przez co stając się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa.

W ramach tego obszaru uzyskasz pełną informację na temat zleceń produkcyjnych, poszczególnych etapów procesu produkcyjnego oraz czasochłonności wykonania operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów w przedsiębiorstwie. Szczegółowe analizy produkcji pozwalają na monitorowanie każdego, nawet najdrobniejszego elementu całego procesu. Dzięki temu zarządzający może szybko zareagować na wszelkie usterki techniczne poszczególnych maszyn, odchylenia od planu czy inne czynniki mogące obniżyć rentowność firmy. Wpływa to wprost na podejmowanie trafnych decyzji i pozwala natychmiast reagować na wszelkie nieprzewidziane w planie okoliczności.

Obszar wspiera dokładną analizę wysyłek paczek i dokumentów oraz wizyt handlowych i wydatków pracowników. W ramach niego możliwe jest m.in. prowadzenie analiz wysłanych firmowych dokumentów i paczek z uwzględnieniem kryterium czasu konkretnego spedytora, rodzaju transportu itp. Dodatkowo obszar wspomaga także CRM, analizując w bardzo precyzyjny sposób wizyty Twoich handlowców u klienta. Analizy tego typu dotyczyć mogą wielu czynników opisujących działania handlowe prowadzone w terenie, np. kosztów i przychodów, liczby ofert odrzuconych, czasu dojazdu itp. Współpraca obszaru Wizyty i transport z obszarem CRM jest także widoczna w obrębie analiz dotyczących pracowników.

Zestawienie, dzięki któremu zdefiniujesz od kilku do kilkunastu wskaźników nazywanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, będących swoistymi „barometrami” kondycji firmy. Stała analiza wartości oraz trendu tych wskaźników, i porównanie z wartościami pożądanymi. Dzięki czemu możesz łatwo ocenić, czy kierunek, w którym zmierza firma jest właściwy.

Pomoc w określaniu i realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa poprzez łatwe tworzenie wielowariantowych budżetów. Budżety te można oprzeć na scenariuszach optymistycznych, realistycznych, pesymistycznych, a następnie stałą kontrolę stopnia realizacji budżetu.

Możliwość odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości, np.: analiza koszyka zakupów klientów, prognoza sprzedaży, segmentacja klientów.

Zapraszamy na darmową prezentację Comarch ERP XL. Skontaktuj się z nami!
Telefonicznie 12 260 44 50 lub mailowo.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innymi ułatwieniami w prowadzeniu firmy.
Zapraszamy do naszego sklepu!