Kontrola jakości produkcji i traceability – Comarch EPR XL

Wytworzenie produktów dobrej jakości, to pochodna wielu czynników. Wszystko zaczyna się już na etapie zakupu surowców i ich kontroli w momencie wprowadzania na magazyn.

Dowiedz się jak moduł kontroli jakości dostępny w systemie Comarch ERP XL zapewnia wsparcie procesów kontroli dostaw i produkcji. Realizacja procesów kontroli jakości w jednym systemie ERP ma szereg zalet przede wszystkim możliwość identyfikacji procesu produkcyjnego, czyli traceability.

Kontrola jakości surowców i produkcji – Comarch EPR XL

Wytworzenie produktów dobrej jakości, to pochodna wielu czynników. Wszystko zaczyna się już na etapie zakupu surowców i ich kontroli w momencie wprowadzania na firmowy magazyn.

W zależności od branży, proces ten może przebiegać w różny sposób. Czasami jest to tylko formalna ocena dokumentacji, w innych przypadkach kontrola laboratoryjna i ocena jakościowa próbek. W razie jakichkolwiek odchyleń od normatywnych parametrów kontroli jakości można podjąć decyzję o kwarantannie lub blokadzie, a co za tym idzie braku możliwości ich dalszego wykorzystania.

Różne schematy postępowania spotykamy także w procesie produkcji. Można prowadzić kontrolę międzyoperacyjną, na wybranych etapach zlecenia produkcyjnego albo dopiero w momencie całkowitego wytworzenia produktu.

Traceability – Identyfikacja procesu produkcyjnego

W produkcji, oprócz surowców ważna jest niezawodność maszyn i linii produkcyjnych. Dodatkowo dochodzi czynnik ludzki. Kluczowe jest zatem, aby proces postrzegać szeroko oraz na ile to możliwe, zapewnić jego realizację w jednym systemie ERP. Wszystko po to, aby w rezultacie maksymalnie zautomatyzować przepływ informacji między różnymi obszarami firmy, zminimalizować ryzyko opóźnień lub braku dostępu do danych, a docelowo móc przeprowadzić pełną identyfikację procesu produkcyjnego (traceability) zarówno od strony wytworzonych produktów jak i wykorzystanych wszelkich zasobów produkcyjnych.

Moduł kontroli jakości dostępny jest w Comarch ERP XL zapewnia wsparcie procesów kontroli dostaw podobnie jak i produkcji. W przypadku bardziej specyficznych potrzeb w tym zakresie możesz rozważyć wykorzystanie Comarch DMS, który w bardzo elastyczny sposób pozwala budować różne procesy w ramach kontroli jakości. Przykładem być może np.: raport 8D lub obsługa laboratorium.

Kontrola jakości produkcji u użytkownika Comarch ERP XL

Producent kosmetyków firma Verona Cosmetics Proffesional korzysta z systemu Comarch ERL XL. Bezsprzecznie pomógł zautomatyzować i przyśpieszyć wiele procesów produkcyjnych, ale także kontroluje jakość produktów.

Specyfika branży kosmetycznej obliguje firmę do stosowania rozbudowanej kontroli jakości. Reasumując chodzi zarówno o surowce, procesy wytwarzania oraz gotowe wyroby. Stąd istotna jest m.in.. możliwość ewidencji wybranych próbek podobnie jak raportowanie, co umożliwia system Comarch ERP XL. Obejrzyj video i zobacz jak system IT sprawdza się w zarządzaniu produkcją w sektorze kosmetycznym.

Kontrola jakości w systemie ERP

 • Intuicyjny system pozwalający na definiowanie reguł kontroli oraz powiązanie ich z grupą wyrobów lub konkretnymi produktami,
 • Powiązanie kontroli jakości z technologiami i zleceniami produkcyjnymi,
 • Możliwość przygotowania instrukcji stanowiskowych i ich wymagalność przed rozpoczęciem operacji produkcyjnych,
 • Szybkie wprowadzanie informacji o kontroli z poziomu paneli produkcji za pośrednictwem Comarch MES,
 • Pełny dostęp do historii badać jakościowych w postaci Protokołów KJ,
 • Precyzyjna informacja o wykonanych badaniach w raportach traceability.

Korzyści z używania modułu Kontrola Jakości – Comarch EPR XL

 • Mniejsza ilość reklamacji, w rezultacie minimalizacja zwrotów i kosztów z tym związanych,
 • Szybka reakcja na potencjalne nieprawidłowości w procesie produkcji,
 • Kompletne informacje przechowywane są w jednej bazie danych,
 • Każdy użytkownik może w sposób elastyczne ustawiać parametr kontroli podobnie jak definiować wydruki Protokołu Kontroli Jakości,
 • W perspektywie długofalowej przekłada się to na zbudowanie przewagi konkurencyjnej opartej na jakości.

Różne sposoby kontroli jakości w systemie Comarch ERP XL

 • Pełna kontrola dostaw surowców, zarządzanie statusami podobnie jak kwarantanną, blokowanie partii,
 • Dołączenie wszelkiej dokumentacji przede wszystkim certyfikatami czy atestami,
 • Prowadzenie kontroli międzyoperacyjnej i na różnych etapach zleceń produkcyjnych,
 • Wykorzystanie narzędzi elektronicznego obiegu dokumentów i automatyzacji procesów. Comarch DMS pozwala na elastyczne budowanie własnych przebiegów procesów kontroli jakości.

Elementy automatyzacji powiązane z kontrolą jakości

 • Blokowanie dostaw surowców i automatyczny brak możliwości ich wykorzystania,
 • System zgłoszeń awarii z poziomu Comarch MES i informacje do działu utrzymania ruchu,
 • Dostęp do raportów traceability, dzięki którym można ustalić źródło pochodzenia surowca i całą genezę powstania produktów.

Zapraszamy na darmową prezentację Comarch ERP XL. Skontaktuj się z nami!
Telefonicznie 12 260 44 50 lub mailowo.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innymi ułatwieniami w prowadzeniu firmy.
Zapraszamy do naszego sklepu!