Comarch_WMS

Codziennie zarządzasz magazynem wysokiego składowania?
Chcesz zdefiniować strukturę magazynową?
Chcesz znać aktualne obciążenie pracowników?
Comarch WMS Zarządzanie jest dla Ciebie!

Comarch WMS Zarządzanie znajduje się w centrum zarządzania magazynem oraz jego procesami. Dzięki aplikacji webowej można:

 • Elastycznie budować struktury magazynowe,
 • Zarządzać położeniem oraz relokowaniem zasobów w magazynie,
 • Zarządzanie uprawnieniami magazynierów,
 • Kontrolowanie stanów minimalnych i maksymalnych towarów,
 • Weryfikacja obciążenia oraz rankingowanie magazynierów,
 • Konfigurować zlecenia wysyłkowe,
 • Analizować dane magazynowe na podstawie raportów.

Wybrane funkcję Comarch WMS Zarządzanie

 • Bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie,
 • Automatyzacja operacji,
 • Optymalizacja czasu pracy,
 • Realizacja w magazynie procesów typu cross-docking,
 • Obsługa inwentaryzacji ciągłej.

Usprawnienia dla dyspozytorów

Comarch WMS Zarządzanie zapewnia sprawną komunikację z systemem ERP poprzez:

 • Intuicyjny i prosty interfejs dyspozycji,
 • Podział zadań w zależności od ich statusu,
 • Możliwość ustalania priorytetów dla zadań,
 • Przypisywanie magazynierów do zadań automatycznie lub ręcznie,
 • Możliwość zmiany sposobu dostawy oraz kuriera,
 • Ergonomiczne filtrowanie dokumentów,
 • Przypisywanie i edycja jednostek logicznych,
 • Możliwość generowania nowych dyspozycji w zależności od potrzeb.

Aplikacja automatycznie dostosowuje się do wielkości ekranu dzięki zastosowaniu Responsive Web Design.

Kontrola procesu inwentaryzacji

Aplikacja zapewnia kierownikowi magazynu:

 • Dostosowanie procesu inwentaryzacji dla magazynu,
 • Wybór sposobu inwentaryzacji w aplikacji Comarch WMS Magazynier,
 • Automatyczne zakładanie inwentaryzacji po zgłoszeniu braków,
 • Filtrowanie nadwyżek i niedoborów,
 • Ewidencjonowanie różnic.

Zarządzanie lokalizacją zasobów

Comarch WMS Zarządzanie umożliwia elastyczną budowę magazynu w celu efektywniejszego wykorzystania przestrzeni magazynowej. Aplikacja pozwala na:

 • Wybór elementów, z których budowane są struktury magazynowe,
 • Dostosowanie ilości poziomów z dla struktur magazynowych,
 • Dowolną adresację położeń,
 • Generowanie etykiet dla lokalizacji,
 • Zarządzanie położeniem poprzez nadawanie im priorytetu,
 • Podgląd poszczególnych poziomów jak i całości powierzchni magazynowej,
 • Używanie położenia współdzielonego,
 • Sterowanie algorytmem składowania,
 • Tworzenie dyspozycji relokacji towaru.

Opcje konfiguracyjne

Aplikacja posiada możliwość konfiguracji oraz dostosowania do indywidualnych potrzeb każdego magazynu. Wśród ustawień aplikacji warto wymienić:

 • Tworzenie profili uprawnień dla pracowników,
 • Definiowanie procesów wieloetapowych,
 • Określenie limitów oraz wymiarów jednostek logistycznych,
 • Dostosowanie procesów magazynowych,
 • Ustawienie dostępności drukarek oraz wydruków etykiet,
 • Konfiguracja parametrów zleceń spedycyjnych, komunikacji z kurierami oraz konfigurację listu przewozowego,
 • Sterowanie algorytmem przyjęć oraz wydań.