DORADZTWO

Wskażemy ten z systemów Comarch ERP 2.0, który najbliżej odpowiada Twoim potrzebom. Łatwiej niż Tobie będzie nam stwierdzić, czy rozwiązanie, ku któremu się skłaniasz, obejmie wszystkie punkty krytyczne Twojej firmy, czy stwarza możliwość pełnego odwzorowania w systemie prowadzonej przez Ciebie działalności, czy konieczne modyfikacje i rozwiązania wspomagające będą możliwe i łatwe do przeprowadzenia;

PROJEKT I WYKONANIE ARCHITEKTURY IT

Przeprowadzimy audyt i modernizację infrastruktury IT – jeśli będzie to konieczne dla stabilnego i sprawnego działania wdrażanego systemu lub dla uruchomienia poszczególnych kanałów dostępu do systemu. Z racji naszego doświadczenia w IT, wśród partnerów Comarch mamy wysokie kompetencje w zakresie rozwiązań wspierających (sprzęt, oprogramowanie, systemy zabezpieczeń etc.);

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

To etap kluczowy w dużych projektach wdrożeniowych Comarch ERP XL. Zanim rozpoczniemy wdrożenie dowiemy się jakim celom ma służyć wdrożenie Comarch ERP XL, które z potrzeb są najistotniejsze, na czym polega specyfika działalności, jakie procesy, w jaki sposób i w jakim celu są realizowane? Potem opracujemy szereg rozwiązań zapewniających realizację wskazanych celów, poszukamy tańszych, łatwiejszych, a przy tym skuteczniejszych sposobów działania. Na tym etapie nasze zasoby, pomysłowość i doświadczenie okazują się kluczowe dla powodzenia całego projektu. Zwieńczeniem analizy dokument zawierający projekt funkcjonalny – model kluczowych obszarów i procesów biznesowych w nowym systemie;

INSTALACJA I KONFIGURACJA COMARCH ERP

Na tym etapie pomysły wypracowane na etapie analizy i zawarte w projekcie funcjonalnym nabierają realnego kształtu. Możesz być spokojny: oprócz znakomitych narzędzi do zarządzania zostawimy do Twojej dyspozycji najlepszy i najliczniejszy w Polsce zespół wdrożeniowy;

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Zarządzanie projektem wymaga szczególnych kompetencji. Oddelegowany przez ELTE-S kierownik projektu czuwa nad bezbłędną i terminową realizacją zaplanowanych prac oraz utrzymaniem go w granicach założonego budżetu. Od niego zawsze uzyskasz aktualne informacje o postępach wdrożenia;

 

SZKOLENIA COMARCH ERP

Przygotujemy pracowników Twojej firmy do samodzielnej pracy z nowym oprogramowaniem. Udział w praktycznych szkoleniach jest najszybszym i najbardziej efektywnym sposobem przyswojenia nowej wiedzy. Zajęcia prowadzą doświadzceni konsultanci wdrożeniowi. Oprowadzimy Twoich ludzi po systemie: przez moduły, interfejsy, zakładki, polecenia. Poćwiczymy wspólnie z nimi wystawianie, zatwierdzanie czy księgowanie konkretnych dokumentów. Zdradzimy też kilka sztuczek, które znacznie ułatwiają i przyspieszają pracę z systemem;

 

ASYSTA POWDROŻENIOWA

W początkowym okresie asystujemy użytkownikom systemu, nie poruszającym się jeszcze zbyt pewnie w nowym oprogramowaniu. W porę wychwycimy każdą omyłkę i powstrzymamy nieprawidłową operację, powtórzymy te treści ze szkolenia, które słabiej zapadły użytkownikowi w pamięć;

 

 HELP-DESK / WSPARCIE i UMOWA OPIEKI

Możesz liczyć na posprzedażowe wsparcie w zakresie bieżącej eksploatacji, rozwijania i utrzymania oprogramowania po oficjalnym zamknięciu wdrożenia i rozliczeniu projektu (serwis).  Jako jedni z niewielu oferujemy podobne usługi klientom pracującym już na systemach Comarch ERP. Pozwala nam na to liczny zespół konsultantów i dedykowany zespół wsparcia. Naszym autorskim pomysłem jest

 

UMOWA OPIEKI NAD WDROŻONYM SYSTEMEM, 

która gwarantuje Tobie nie tylko dostęp do najlepszych usług serwisowych i wsparcia w Polsce, ale także daje pierwszeństwo w realizacji zgłoszeń przed innymi klientami T2S, nie posiadającymi takiej umowy. Wynegocjowany miesięczny abonament obejmuje wskazaną przez Klienta ilość prac wybranego rodzaju (szkoleń, wdrożeniowych, programistycznych, serwisowych, technicznych itd.);

TWORZENIE APLIKACJI NA ZAMÓWIENIE, MODYFIKACJE OPROGRAMOWANIA

Zespół programistów zrobi wszystko co konieczne, by jak najlepiej zaspokoić potrzeby Twojej firmy: dokona niezbędnych modyfikacji, stworzy wszelkie dodatkowe aplikacje, wydruki i raporty, które pozwolą z systemu Comarch ERP wycisnąć jeszcze więcej korzyści i udogodnień. Zaprojektujemy i stworzymy także oprogramowanie niezależne – jeśli nie znajdujesz w ofercie Comarch ERP tego, czego szukasz.