Proces przetwarzania awizo na przykładzie Leroy Merlin

Eksport Awizo wysyłki do Leroy Merlin

W programie istnieje możliwość utworzenia i wyeksportowania Awiz wysyłki. Dokument tworzony jest do zamówień tranzytowych – zamówienia dostarczane do Centrum Logistycznego w Strykowie. Ze Strykowa towar jest rozwożony do sklepów docelowych dobywa się to w ramach transportu wewnętrznego LEROY MERLIN. W zamówieniach tranzytowych sklep docelowy jest przypisany do pola „Ostateczny Odbiorca Towaru”.

Dokument Awizo tworzony jest z poziomu listy rezerwacji odbiorcy i może być wystawiony do pojedynczej lub kilku rezerwacji. W celu utworzenia Awizo należy zaznaczyć rezerwację i wybrać przycisk lub  z menu kontekstowego Utwórz/Edytuj Awizo.

Zasady tworzenia Awizo do rezerwacji

 1. Dokument generowany jest do rezerwacji zrealizowanej zatwierdzonym dokumentem WZ. Rezerwacja może być również zamknięta, pod warunkiem, że był do niej wygenerowany dokument WZ.
 2. Rezerwacje muszą być wystawione na tych samych kontrahentów.
 3. Do rezerwacji może być wystawiony tylko jeden dokument Awizo.
 4. Wskazane rezerwacje, do których generowane jest Awizo, jeśli mają uzupełniony kod dostawcy (atrybut dokumentu CODEBYBUYER) to musi być identyczny (wszystkie zaznaczone rezerwacje muszą mieć wtedy uzupełniony kod dostawcy).

Rezerwacje, do których wystawiony jest dokument Awizo, na liście w kolumnie Status mają znacznik AW. Wybranie przycisku  na rezerwacji ze znacznikiem AW powoduje edycję/podgląd skojarzonego Awizo. Usuwanie dokumentu Awizo dostępne jest na liście rezerwacji z  menu kontekstowego „Usuń awizo” (jeśli jest w buforze), Zatwierdzony dokument można przywrócić do bufora również z menu kontekstowego za pomocą opcji „Przywróć awizo do bufora”.

Eksport Awizo

Przy eksporcie Awizo wymagany jest również Kod produktu u kupującego. W tym celu należy:

 • W menu Ogólne/Atrybuty stworzyć atrybut towaru o kodzie BUYERITEMCODE, typu tekst, zależny od kontrahenta.
 • W menu Handel/Cennik na karcie każdego towaru, który będzie pakowany na dokumencie Awizo dodać atrybut „BUYERITEMCODE” (zakładka Atrybuty),
 • Ikona plusa dodać Kontrahenta, dla którego ten atrybut ma być używany (Nabywca z dokumentu Awizo),
 • W kolumnie Wartość wprowadzić kod wymagany przez sieć LEROY MERLIN, po wprowadzeniu danych zatwierdzić zmiany.

Jeśli w importowanych zamówieniach z sieci LEROY MERLIN uzupełniany jest Kod produktu u kupującego, to jego wartość zostanie dodana automatycznie na kartotekę towarową.

W celu eksportu Awizo do pliku XML w formacie EDI należy na zatwierdzonym dokumencie lub przy odznaczonym parametrem Bufor nacisnąć przycisk . W wyświetlonym oknie należy wskazać katalog (na dysku lokalnym lub w iBard),  w którym zostanie zapisany plik Awizo. Katalog można również wskazać posługując się przyciskiem .

Awizo zostanie wyeksportowane po naciśnięciu przycisku .

Wydruk Awizo

Wydruk formularza Awizo dostępny jest z górnego meny programu.

Przycisk wydruku  aktywny jest zatwierdzonym Awizo lub przy odznaczonym parametrze Bufor.

Po rozwinięciu listy dostępne są następujące wydruki:

 • Etykiety – drukuje się komplet etykiet, po jednej na każdą paczkę + list przewozowy, w układzie poziomym po dwie etykiety na stronie.
 • Etykiety (jedna na stronie) – drukuje się komplet etykiet, po jednej na każdą paczkę + list przewozowy, w układzie pionowym po jednej etykiecie na stronie.
 • Etykiety zbiorcze – drukują się tylko etykiety na opakowania nadrzędne + list przewozowy, w układzie poziomym po dwie etykiety na stronie.
 • Etykiety zbiorcze (jedna na stronie) – drukują się tylko etykiety na opakowania nadrzędne + list przewozowy, w układzie pionowym po jednej etykiecie na stronie.

Jeśli opakowanie nadrzędne zawiera opakowania podrzędne skojarzone z różnymi numerami zamówień to na etykiecie opakowania nadrzędnego w polu Numer WZ-ki: drukowany jest napis ZGRUPOWANA

Na etykietach w polu Ostateczny odbiorca towaru drukowana jest nazwa z karty kontrahenta (kontrahent rozpoznawany jest po numerze ILN wskazanym na opakowaniu w polu Ostateczny odbiorca.) w następujący sposób: drukowane jest pierwszych 12 znaków, 13 znak jest pomijany, 14 znak i kolejne drukowane są już od nowej linii. Przy wpisywaniu nazwy na karcie kontrahenta należy mieć na uwadze powyższy mechanizm.

Konfiguracja kodów SSCC

W celu nadania/ generowania na opakowaniu przez program seryjnego numeru jednostki wysyłkowej (kodu SSCC) należy uzupełnić parametry w konfiguracji programu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Kody SSCC.

Cyfra uzupełniająca – może przyjmować wartości od 0 do 9. Stosowana jest tylko i wyłącznie po to, aby zwiększyć pojemność numeru SSCC.

Prefiks GS1 – kod kraju, pole 3 cyfrowe. Prefiks polskiej organizacji krajowej to 590.

Numer identyfikacyjny firmy – numer jednostki kodującej. Pole z możliwością wpisania od 4 do 7 cyfr.

Numer seryjny od – indywidualny numer jednostki logistycznej. Pole z możliwością wpisania od 1 do 9 cyfr. W Polsce składa się od 6 do 9 cyfr.

Liczba znaków prefiksu, numeru identyfikacyjnego firmy i numeru seryjnego nie może przekroczyć 16 znaków.

Nasza oferta

Przeprowadzamy pełne wdrożenie awizacji oraz wsparcie podczas wdrożenia i powdrożeniowe. Dodatkowo na Państwa życzenie możemy przygotować automatyzację procesów takich jak:

 • Import wszystkich zamówień z katalogu,
 • Automatyczne tworzenie opakowań na awizacji,
 • Automatyczne pakowanie produktów na opakowania zgodnie z założeniami (produkt X mieści się w ilości 100 sztuk na plecie, w przypadku zamówienia 1000 sztuk utworzone zostaje 10 palet),
 • Możliwość tworzenia palet zbiorczych,
 • Możliwość tworzenia awizacji na podstawie Excela.

Możemy dla Państwa również spersonalizować etykiety i wydruki.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Telefon 12 269 28 89

Comments for this post are closed.