Comarch ERP XL tips&tricks

Przychodzimy do Państwa z nową serią wpisów technicznych w których przedstawimy klika porad i trików. W Comarch ERP XL tips&tricks pokażemy Ci pięć takowych trików. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem!

Słowem wstępu – Comarch ERP XL tips&tricks

Potrzebujesz indywidualnej pomocy?

Kontrola składanych zamówień powyżej 10 000zł. Wymagane jest zatwierdzenie dokumentów przez przełożonego – Comarch ERP XL tips&tricks

Comarch ERP XL tips&tricks

Sprawdzamy całkowitą wartość wystawianego dokumentu dla nowo dodanych zamówień do bufora. Jeżeli wartość dokumentu przekracza 10 000 zł, dokument przechodzi do zadania ZATWIERDZENIE, które może być obsługiwane tylko przez kierowników wydziału, na przykład. Dopiero po przejściu tego kroku i weryfikacji możliwe jest zatwierdzenie dokumentu.

Decydującym etapem jest zadanie SPRAWDZENIE, w którym następuje weryfikacja wartości dokumentu. W rezultacie określonego zapytania proces przekazuje zamówienie do potwierdzenia przez przełożonego, jeśli wartość zamówienia przekracza 10 000 zł. W przeciwnym przypadku operator, który wystawia zamówienie, może zatwierdzić zamówienie.

Comarch ERP XL tips&tricks

Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail po zatwierdzeniu faktury – Comarch ERP XL tips&tricks

Comarch ERP XL tips&tricks

Po potwierdzeniu dokumentu faktury sprzedaży automatycznie generuje się e-mail o z góry określonej treści, który zawiera domyślny wydruk faktury jako załącznik.

W procesie wysyłania wiadomości użyto parametru @ADRESEMAILKONTRAHENTA, który pobiera właściwy adres e-mail z zakładki Ogólne na karcie kontrahenta. Można również użyć zapytania SQL w tagu <DO>, aby pobrać odpowiedni adres z innego miejsca w bazie danych, na przykład:

<DO>!@SQL('Select KNT_EMail From cdn.kntkarty (NOLOCK) join CDN.ZAMNAG (NOLOCK) on ZaN_KntNumer = Knt_GIDNumer where ZaN_GIDNumer='&@OBINUMER)</DO>

(więcej w podręczniku Administrator, rozdział Procesy)

Do e-maila można dołączyć załącznik w trzech formach:

  • wydruku domyślnego
  • wskazanego wydruku
  • pliku z dysku
Comarch ERP XL tips&tricks

Efekt końcowy to wiadomość do kontrahenta, na którego wystawiona jest faktura:

Comarch ERP XL tips&tricks

Automatyczne przeliczanie Bilansu Stanu Towarów i generowanie Zamówienia Zakupu – Comarch ERP XL tips&tricks

Comarch ERP XL tips&tricks

Po dodaniu Bilansu Stanu Towarów, automatyczny opiekun zostanie uruchomiony z odpowiednim opóźnieniem, aby przeliczyć bilans, zatwierdzić go i wygenerować dokument zamówienia zakupu.

Rodzaj generowanego dokumentu można określić na zakładce „Parametry” w akcji kluczowej „Generowanie dokumentu z bilansu stanu towarów” poprzez podanie symbolu dokumentu, na przykład ZZ.

Comarch ERP XL tips&tricks

Przekazywanie dokumentu w obiegu do kolejnych operatorów – Comarch ERP XL tips&tricks

Comarch ERP XL tips&tricks

W tym przykładowym procesie operator dodaje dokument do obiegu, a następnie przekazuje go kolejnym operatorom, którzy są odpowiedzialni za opisanie, obieg i zatwierdzenie tego konkretnego obiektu.

Dodatkowo, w każdym zadaniu operator ma możliwość cofnięcia dokumentu do poprzedniego operatora poprzez akcję „Do poprawy”. Jest to pusta akcja, którą dodajemy i definiujemy na zakładce Akcje. Nie posiada ona akcji kluczowej.

Zmiany w poszczególnych etapach obiegu są wprowadzane za pomocą akcji kluczowej „Zmiana etapu dokumentu w obiegu”, gdzie należy określić odpowiedni parametr. Wartości tego parametru powinny być zgodne z wartościami zdefiniowanymi w Słowniku Statusów w Obiegu dokumentów.

Comarch ERP XL tips&tricks

Zmiana wydruku domyślnego – Comarch ERP XL tips&tricks

W Comarch ERP XL może być tylko jeden wydruk domyślny spośród wydruków standardowych oraz jeden spośród wydruków dodatkowych. Żeby inny wydruk był domyślny dla danego operatora trzeba dla niego ukryć obydwa katalogi z domyślnymi wydrukami. Po ukryciu tych katalogów domyślnym katalogiem stanie się pierwszy katalog z listy dodatkowej.

Pamiętaj, że nie każdemu może pasować ukrycie globalnych domyślnych katalogów. Wtedy trzeba je sklonować pod inną nazwą, dla każdego jest to sprawą indywidualną.

W razie potrzeby możemy pomóc Ci z tym procesem!

Potrzebujesz indywidualnej pomocy?

Mamy nadzieję, że nasze case study odpowiedziało na Twoje pytania.
Po więcej technicznej wiedzy zapraszamy do zbioru naszych wpisów technicznych.

Zapraszamy na darmową prezentację Comarch ERP XL. Skontaktuj się z nami!
Telefonicznie 12 260 44 50 lub mailowo.

Jeżeli są Państwo zainteresowani innymi ułatwieniami w prowadzeniu firmy.
Zapraszamy do naszego sklepu!