Błędy w Wdrażaniu Systemów ERP

 1. Wprowadzenie

System ERP (Enterprise Resource Planning) to rodzaj oprogramowania wykorzystywanego przez firmy do kompleksowego zarządzania operacjami i zasobami. Obejmuje finanse, zaopatrzenie, zarządzanie projektem, zgodność z przepisami i łańcuch dostaw. System ERP integruje te obszary, ułatwiając przepływ danych i efektywne zarządzanie firmą. Pomaga w planowaniu, budżetowaniu, prognozowaniu i raportowaniu wyników, umożliwiając firmom kontrolę, analizę i podejmowanie lepszych decyzji. Skuteczne zarządzanie zasobami i operacjami przekłada się na wydajność i konkurencyjność.

 1. Najważniejsze błędy w wdrażaniu systemów ERP

  a) Brak dokładnej analizy potrzeb

Analiza potrzeb jest kluczowym etapem, który pomaga zidentyfikować, jakie funkcje i dostosowania są potrzebne. Pomijać to ryzykuje się:

 • Redukcją kosztów i czasu: Brak analizy może prowadzić do kontynuowania nieefektywnych procesów, co zwiększa koszty i opóźnia korzyści z systemu.
 • Minimalizacją ryzyka: Analiza pozwala wykryć potencjalne trudności i lepiej się do nich przygotować.
 • Dostosowaniem do unikalnych potrzeb: Każda firma ma swoje unikalne procesy, analiza pomaga dostosować system do nich.
 • Poprawą jakości danych: Pomaga określić kluczowe dane i zbierać je precyzyjnie, co poprawia jakość decyzji.
 • Akceptacją pracowników: Pracownicy bardziej akceptują system, który spełnia ich potrzeby.

        b) Niewystarczające zaangażowanie zarządu

Zarząd musi być zaangażowany, zapewniając wsparcie finansowe, przywództwo i strategiczne decyzje. Brak tego zaangażowania prowadzi do trudności w pozyskaniu środków i braku kierunku projektu, a także może obniżyć morale pracowników.

        c) Zbyt szybkie wdrażanie

Przyspieszenie procesu wdrażania kosztem jakości może prowadzić do problemów, takich jak:

 • Brak czasu na analizę potrzeb.
 • Brak odpowiedniego szkolenia pracowników.
 • Brak czasu na pełne zaangażowanie personelu.
 • Ryzyko strat finansowych i czasowych.
 • Obniżenie jakości obsługi klienta.
 • Brak dokładnego testowania.

          d) Niedostateczne przeszkolenie pracowników

Właściwe szkolenie jest kluczowe, pomaga w szybszym dostosowaniu się do zmian, zwiększa produktywność, satysfakcję pracowników, minimalizuje opór wobec zmian i zapewnia dokładność danych.

         e) Niedostosowanie systemu do procesów firmy

Dostosowanie systemu do istniejących procesów minimalizuje zakłócenia w działalności firmy, przyspiesza wdrożenie, optymalizuje procesy, minimalizuje koszty zmiany procesów i pozwala zachować konkurencyjność.

        f) Zaniedbanie testowania

Pominięcie testowania systemu ERP niesie ryzyko frustracji pracowników, utraty danych, błędów, awarii, opóźnień i kosztów naprawczych. Testowanie jest kluczowym etapem, który nie może być zaniedbany.

Dla przykładu firma NIKE:

W 2001 roku Nike, lider w branży odzieżowej i obuwniczej, wprowadził system ERP od i2 Technologies, by usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw, zapasami i produkcją. Niestety, wdrożenie to spotkało się z poważnymi problemami, przynosząc straty rzędu 100 mln dolarów.

Problemy z integracją nowego systemu z istniejącymi procesami i systemami Nike spowodowały opóźnienia w dostawach i zakłócenia w zarządzaniu dostawami. Trudności z zarządzaniem zapasami doprowadziły do nadmiernego gromadzenia produktów i jednocześnie ich braków. To skutkowało kosztami składowania i zarządzania zapasami.

Nike musiał podjąć reorganizację projektu ERP po tym nieudanym wdrożeniu, aby naprawić błędy i uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Ten incydent jest ważnym przypomnieniem o konieczności starannego planowania, testowania i zarządzania projektami wdrożenia systemu ERP, aby uniknąć znacznych strat finansowych i zakłóceń w działalności firmy.

III. Rady i wskazówki

 • Przeprowadź dokładną analizę potrzeb firmy przed wdrożeniem systemu ERP.
 • Zaangażuj zarząd w proces wdrożenia, zapewniając wsparcie finansowe i przywództwo.
 • Nie przyspieszaj procesu wdrażania kosztem jakości; poświęć czas na odpowiednie przygotowanie.
 • Przeszkól pracowników, aby zapewnić płynne wdrożenie.
 • Dostosuj system do procesów firmy, unikając zmiany procesów, jeśli to możliwe.
 • Nie zaniedbuj testowania; przeprowadź testy, zanim uruchomisz system.
 • Monitoruj postęp projektu i dostosuj go w razie potrzeby.
 • Rozważ zatrudnienie specjalistycznego partnera do wdrożenia systemu.
 • Bądź elastyczny i gotowy na dostosowanie się do zmieniających się potrzeb.

Comarch ERP w eHandlu – sześć etapów udanej implementacji (elte-s.com) – tutaj znajdą Państwo więcej niezbędnej informacji na temat wdrażania systemu Comarch ERP.

Zachęcam do skorzystania z profesjonalnych usług i wsparcia oferowanych przez naszą firmę elte-s w zakresie wdrażania systemów ERP. Nasze doświadczenie, ekspertyza oraz zdolność dostosowania systemu ERP do indywidualnych potrzeb twojej firmy mogą znacząco przyczynić się do sukcesu projektu. Dzięki elte-s będziesz miał pewność, że proces wdrożenia przebiegnie sprawnie, efektywnie i z minimalnymi ryzykami. To inwestycja, która może przynieść długotrwałe korzyści i zwiększyć konkurencyjność twojego przedsiębiorstwa. Skorzystanie z profesjonalnego wsparcia to krok w kierunku efektywnego zarządzania zasobami i procesami firmy.

Podsumowanie

Wdrożenie systemu ERP to proces złożony, który wymaga starannego przygotowania i zarządzania. Unikanie powyższych błędów oraz stosowanie się do rad i wskazówek może pomóc firmie w skutecznym wdrożeniu systemu ERP i osiągnięciu korzyści z zautomatyzowanego zarządzania zasobami i operacjami.

Elte-s, z powodzeniem wdraża Comarch ERP (nie tylko) dla branży eHandlu. Pomagamy naszym klientom osiągnąć wydajność, skalowalność oraz poprawić doświadczenie ich klientów. Kluczowym elementem udanego wdrożenia jest współpraca i zaangażowanie naszych ekspertów, jaki i zespołu klienta. Z naszym doświadczeniem i swoim zaangażowaniem możesz osiągnąć długoterminowe korzyści. Jesteś zainteresowany?

Zostaw nam do Siebie kontakt. Odezwiemy się do Ciebie!

Zapraszamy na darmową prezentację produktów Comarch. Skontaktuj się z nami!
Telefonicznie 12 260 44 50 lub mailowo.

Jeżeli jesteś zainteresowany innymi ułatwieniami w prowadzeniu firmy.
Zapraszamy do naszego sklepu!