...

Synchronizator BaseLinker do Comarch ERP​

Automatyzacja Twojego e-commerce i ERP w jednym miejscu

ELTE-S BaseLinker Sync dla Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL

Wyposażony w szereg funkcjonalności, które wspierają zarządzanie zamówieniami, logistyką, stanami magazynowymi oraz finansami. Oprogramowanie automatycznie importuje zamówienia z platform e-commerce do systemu ERP, co pozwala na błyskawiczne przetwarzanie i realizację zamówień. Równocześnie, każda zmiana w systemie ERP, jak aktualizacja stanów magazynowych czy cen, jest natychmiast odzwierciedlana w sklepie internetowym, co zapewnia spójność i aktualność informacji.

Poznaj jakie problemy rozwiązuje synchronizator

Zaprojektowany z myślą o maksymalizacji efektywności, synchronizator automatycznie integruje procesy między platformą e-commerce a Comarch ERP, eliminując potrzebę ręcznego przekazywania kluczowych danych biznesowych.

 • Synchronizator automatycznie przesyła dane o zamówieniach, kliencie, a także aktualizacje stanów magazynowych i cen, co znacznie przyspiesza przetwarzanie danych i redukuje ryzyko błędów.

 • Dzięki automatycznej synchronizacji, wszystkie zamówienia są natychmiast przetwarzane w ERP, co pozwala na szybszą realizację i zwiększa satysfakcję klientów.

 • Integracja ułatwia zarządzanie dostawami i zwrotami, zapewniając, że wszystkie informacje są aktualne i dostępne w czasie rzeczywistym.

 • Zapewnia aktualność i spójność informacji produktowych między sklepem a systemem ERP, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i efektywności operacyjnej.

 • Redukcja czasu poświęcanego na manualne zadania administracyjne pozwala zaoszczędzić zasoby i skupić się na strategicznych aspektach prowadzenia biznesu.

Jak to działa ?

Prosty przewodnik po funkcjonalności Synchronizatora BaseLinker dla Comarch ERP

Synchronizator BaseLinker dla Comarch ERP to rozwiązanie, które przekształca skomplikowane procesy w płynne i automatyczne operacje.
Oto jak łatwo możesz zintegrować i zautomatyzować swoje działania biznesowe, od zamówień po zarządzanie zapasami, wykorzystując nasz synchronizator.

Przykładowe obiegi przepływu zamówień i realizacji

dla Comarch ERP Optima

Zamówienie -> BaseLinker -> [Optima] RO -> FS/ PA -> WZ
 1. Zamówienie od klienta: Klient składa zamówienie na sklepie internetowym lub marketplace, które trafia do systemu BaseLinker.
 2. Przekazanie do Comarch ERP Optima: Dane są automatycznie przesyłane do systemu Comarch ERP Optima na podstawie statusu zamówienia.
 3. Generowanie dokumentu RO w Optimie: W systemie Comarch ERP Optima jest tworzony dokument RO (np. z dodatkowymi atrybutami lub opcjami), a informacja zwrotna z numerem dokumentu jest przekazywana do BaseLinker.
 4. Status umożliwiający wydanie towaru i generowanie listów przewozowych: W BaseLinker zamówienie otrzymuje status, który umożliwia asystentowi pakowania wydanie towaru oraz generowanie listów przewozowych do zamówienia.
 5. Generowanie dowodu zakupu (FS/PA): W oparciu o aktualny status w BaseLinker, w systemie Optima generowany jest dowód zakupu, który jest przesyłany w formacie PDF do BaseLinker, wraz z jego numerem w określonym polu dodatkowym.
 6. Generowanie dokumentu WZ w ERP Optima: W systemie Optima, razem z dowodem zakupu, generowany jest dokument WZ.
 7. Wysyłka dowodu zakupu do klienta za pośrednictwem BaseLinker: Gotowy dowód zakupu jest wysyłany e-mailem do klienta za pośrednictwem BaseLinker.
Zamówienie -> BaseLinker -> [Optima] RO -> WZ -> FS/ PA
 1. Zamówienie od klienta: Klient składa zamówienie na sklepie internetowym lub marketplace, które trafia do systemu BaseLinker.
 2. Przekazanie do Comarch ERP Optima: Dane są automatycznie przesyłane do systemu Comarch ERP Optima na podstawie statusu zamówienia.
 3. Generowanie dokumentu RO w Optimie: W systemie Comarch ERP Optima jest tworzony dokument RO (np. z dodatkowymi atrybutami lub opcjami), a informacja zwrotna z numerem dokumentu jest przekazywana do BaseLinker.
 4. Status umożliwiający wydanie towaru i generowanie listów przewozowych: W BaseLinker zamówienie otrzymuje status, który umożliwia asystentowi pakowania wydanie towaru oraz generowanie listów przewozowych do zamówienia.
 5. Generowanie dokumentu WZ w ERP Optima: Po wydaniu towaru przez BaseLinker i ustawieniu odpowiedniego statusu, na podstawie dokumentu RO, w systemie Optima generowany jest dokument WZ.
 6. Generowanie dowodu zakupu (FS/PA): Po stworzeniu dokumentu WZ, w systemie Optima generowany jest dowód zakupu, który jest przesyłany w formacie PDF do BaseLinker, wraz z jego numerem w określonym polu dodatkowym.
 7. Wysyłka dowodu zakupu do klienta za pośrednictwem BaseLinker: Gotowy dowód zakupu jest wysyłany e-mailem do klienta za pośrednictwem BaseLinker.
Zamówienie (np. B2B) -> [Optima] RO -> BaseLinker -> FS/ PA -> WZ
 1. Zamówienie od klienta B2B: Klient biznesowy składa zamówienie B2B, które trafia bezpośrednio do systemu Comarch ERP Optima.
 2. Generowanie dokumentu RO w Optimie: W systemie Comarch ERP Optima jest tworzony dokument RO, który może zawierać konkretne atrybuty lub opcje dostosowane do potrzeb zamówienia B2B.
 3. Przesyłanie dokumentu RO do BaseLinker: Dokument RO jest przesyłany do systemu BaseLinker, ale tylko jeśli spełnione są określone warunki, takie jak obecność konkretnego atrybutu lub spełnienie innych wymogów biznesowych.
 4. Status umożliwiający wydanie towaru i generowanie listów przewozowych: W BaseLinker zamówienie otrzymuje status, który umożliwia asystentowi pakowania wydanie towaru oraz generowanie listów przewozowych do zamówienia.
 5. Generowanie dowodu zakupu (FS/PA): W oparciu o aktualny status w BaseLinker, w systemie Optima generowany jest dowód zakupu, który jest przesyłany w formacie PDF do BaseLinker, wraz z jego numerem w określonym polu dodatkowym.
 6. Generowanie dokumentu WZ w ERP Optima: Na podstawie dowodu zakupu FS/PA, w systemie Optima generowany jest dokument WZ, który jest finalnym dokumentem potwierdzającym realizację zamówienia.
Zamówienie (np. B2B) -> [Optima] RO -> BaseLinker -> WZ -> FS/ PA
 1. Zamówienie od klienta B2B: Klient biznesowy składa zamówienie B2B, które trafia bezpośrednio do systemu Comarch ERP Optima.
 2. Generowanie dokumentu RO w Optimie: W systemie Comarch ERP Optima jest tworzony dokument RO, który może zawierać konkretne atrybuty lub opcje dostosowane do potrzeb zamówienia B2B.
 3. Przesyłanie dokumentu RO do BaseLinker: Dokument RO jest przesyłany do systemu BaseLinker, ale tylko jeśli spełnione są określone warunki, takie jak obecność konkretnego atrybutu lub spełnienie innych wymogów biznesowych.
 4. Status umożliwiający wydanie towaru i generowanie listów przewozowych: W BaseLinker zamówienie otrzymuje status, który umożliwia asystentowi pakowania wydanie towaru oraz generowanie listów przewozowych do zamówienia.
 5. Generowanie dokumentu WZ w ERP Optima: Na podstawie aktualnego statusu w BaseLinker, w systemie Optima generowany jest dokument WZ.
 6. Generowanie dowodu zakupu (FS/PA): Na podstawie dokumentu WZ oraz konkretnej zmiany statusu w BaseLinker (np. po odebraniu przesyłki przez kuriera), w systemie Optima generowany jest dowód zakupu, który jest przesyłany w formacie PDF do BaseLinker, wraz z jego numerem w określonym polu dodatkowym.
 7. Wysyłka dowodu zakupu do klienta za pośrednictwem BaseLinker: Gotowy dowód zakupu jest wysyłany e-mailem do klienta za pośrednictwem BaseLinker.
Dla powyższych obsługa dwu-firmowości [Optima1] + [Optima2]

Dla powyższych obiegów możliwe dodanie jest obsługi drugiej firmy korzystającej z Comarch ERP Optima.

 1. Przesyłanie jedynie RO do drugiej firmy celem realizacji zamówienia
 2. Zakupy pomiędzy firmami na konkretne zamówienia
  1. Eksport RO do Firma2 – Rezerwacja odbiorcy (RO) z Firmy 1 jest eksportowana do Firmy 2, gdzie jest rejestrowana jako nowy dokument RO.

  2. Wygenerowanie z RO -> FS i WZ w Firma2 – Eksportowana rezerwacja odbiorcy (RO) w Firma2 jest automatycznie przekształcana w fakturę sprzedaży (FS) i wydanie magazynowe (WZ). Można wygenerować jedno WZ do kilku FS.

  3. Eksport FS do Firma1 – Faktura sprzedaży (FS) z Firma2 jest eksportowana do Firmy 1, gdzie jest rejestrowana jako faktura zakupu (FZ) i Przyjęcie zewnętrzne (PZ).

 3. Synchronizacja stanów na BaseLinker z powiązanej Optimy
Generowanie Dokumentów MM (Przesunięcia Międzymagazynowe)

Możliwość tworzenia dokumentów RW (Rozchód Wewnętrzny) lub PW (Przyjęcie Wewnętrzne) w systemie Optima na podstawie informacji o zwrotach otrzymanych w BaseLinker. To umożliwia automatyzację procesu obsługi zwrotów

Faktury Proforma i Faktury Zaliczkowe

Tworzenie faktur proforma (FPF) lub faktur zaliczkowych (FZ) w Optima na podstawie zamówień z BaseLinker, które później mogą być przekształcone w faktury końcowe (FS) po realizacji zamówienia.

Obsługa Zamówień Specjalnych

Możliwość tworzenia specjalnych typów dokumentów w Optima, jak dokumenty na usługi lub niestandardowe zamówienia, które wymagają specjalnych procedur obsługi w BaseLinker.

Automatyczna fiskalizacja Dokumentów Sprzedaży

Automatyczne generowanie wydruków fiskalnych na drukarce fiskalnej lub eParagonów na podstawie faktur sprzedaży generowanych w Optima, które zostały zainicjowane przez zamówienia z BaseLinker

Wystawianie dokumentów PWP dla towarów złożonych (TZ)

System pozwala na automatyczne generowanie dokumentów PWP dla towarów złożonych, które znajdują się na zamówieniach, co pozwala na efektywne zarządzanie produkcją i magazynem.

Anulowanie i usuwanie zamówień na podstawie statusu w BaseLinker

Funkcjonalność usuwania niepotrzebnych lub anulowanych dokumentów w Optima na podstawie zmian statusów zamówień w BaseLinker. Na przykład, jeśli klient anuluje zamówienie w BaseLinker, system Optima może automatycznie anulować powiązane dokumenty, co zapobiega niepotrzebnemu gromadzeniu się nieaktualnych danych i oszczędza czas pracowników.

Wysyłka e-mail z dokumentami WZ lub FS [z ERP]

Możliwość konfiguracji automatycznego wysyłania dokumentów WZ (Wydanie Zewnętrzne) lub FS (Faktura Sprzedaży) e-mailem do klienta bezpośrednio z systemu Optima po ich generacji.

dla Comarch ERP XL

Zamówienie -> BaseLinker -> [XL] ZS -> FS/ PA -> WZ
 1. Zamówienie od klienta: Klient składa zamówienie w sklepie internetowym lub na marketplace, które jest rejestrowane w systemie BaseLinker.

 2. Przekazanie do Comarch ERP XL: Dane zamówienia są automatycznie przesyłane do systemu Comarch ERP XL na podstawie zdefiniowanych statusów zamówienia w BaseLinker.

 3. Generowanie dokumentu ZS w XL: W Comarch ERP XL tworzony jest dokument Zamówienia Sprzedaży (ZS). Informacje o utworzonym dokumencie, w tym numer dokumentu, są przesyłane z powrotem do BaseLinker, co umożliwia aktualizację statusu zamówienia.

 4. Status umożliwiający wydanie towaru i generowanie listów przewozowych: W BaseLinker zamówienie otrzymuje status, który umożliwia generowanie listów przewozowych. Magazynier poprzez Asystent pakowania w BaseLinker może teraz przygotować i wydać towar.

 5. Generowanie dowodu zakupu (FS/PA): Na podstawie aktualnego statusu w BaseLinker, w Comarch ERP XL generowany jest dokument Faktury Sprzedaży (FS) lub Paragonu (PA). Dokumenty te są przesyłane do BaseLinker w formacie PDF, a ich numery są zapisywane w odpowiednich polach dodatkowych.

 6. Generowanie dokumentu WZ w ERP XL: Jednocześnie z generowaniem FS/PA, w systemie XL tworzony jest dokument WZ (Wydanie Zewnętrzne)..

 7. Wysyłka dowodu zakupu do klienta za pośrednictwem BaseLinker: Po przygotowaniu FS/PA oraz WZ, gotowe dokumenty są wysyłane e-mailem do klienta za pośrednictwem BaseLinker, co zapewnia szybką i zautomatyzowaną komunikację z klientem.

Zamówienie -> BaseLinker -> [XL] ZS -> WZ -> FS/ PA
 1. Zamówienie od klienta: Klient składa zamówienie na sklepie internetowym lub marketplace, które trafia do systemu BaseLinker.

 2. Przekazanie do Comarch ERP XL: Dane są automatycznie przesyłane do systemu Comarch ERP XL na podstawie statusu zamówienia.

 3. Generowanie dokumentu ZS w ERP XL: W systemie Comarch ERP XL jest tworzony dokument Zamówienia Sprzedaży (ZS), a informacja zwrotna z numerem dokumentu jest przekazywana do BaseLinker.

 4. Status umożliwiający wydanie towaru i generowanie listów przewozowych: W BaseLinker zamówienie otrzymuje status, który umożliwia asystentowi pakowania wydanie towaru oraz generowanie listów przewozowych do zamówienia.

 5. Generowanie dokumentu WZ w ERP XL: Po wydaniu towaru przez BaseLinker i ustawieniu odpowiedniego statusu, na podstawie dokumentu ZS, w systemie ERP XL generowany jest dokument WZ.

 6. Generowanie dowodu zakupu (FS/PA): Po stworzeniu dokumentu WZ, w systemie ERP XL generowany jest dowód zakupu, który jest przesyłany w formacie PDF do BaseLinker, wraz z jego numerem w określonym polu dodatkowym.

 7. Wysyłka dowodu zakupu do klienta za pośrednictwem BaseLinker: Gotowy dowód zakupu jest wysyłany e-mailem do klienta za pośrednictwem BaseLinker.

Zamówienie -> BaseLinker -> [XL] FS/PA
 1. Zamówienie od klienta: Klient składa zamówienie w sklepie internetowym lub na platformie marketplace. To zamówienie jest przekazywane do BaseLinker.

 2. Przekazanie zamówienia do Comarch ERP XL: Po złożeniu zamówienia, dane są automatycznie przekazywane z BaseLinker do Comarch ERP XL. Przekazanie jest inicjowane na podstawie statusów zamówienia.

 3. Generowanie dokumentu FS/PA w ERP XL: Bezpośrednio po otrzymaniu danych zamówienia, Comarch ERP XL generuje dokument, którym może być Faktura Sprzedaży (FS) lub Paragon (PA), w zależności od typu transakcji oraz preferencji klienta. Proces ten obejmuje automatyczne przypisanie odpowiednich danych z zamówienia, takich jak informacje o produkcie, klientach i warunkach płatności.

 4. Wysyłka dokumentu do klienta za pośrednictwem BaseLinker: Po wygenerowaniu dokumentu FS/PA, kopia w formacie PDF jest przesyłana do BaseLinker. System BaseLinker może przesłać dokument do klienta poprzez e-mail.

 5. Aktualizacja statusu zamówienia w BaseLinker: Po pomyślnym przetworzeniu i wysłaniu dokumentu FS/PA, BaseLinker aktualizuje status zamówienia.

Zamówienie -> BaseLinker -> [XL] WZ
 1. Zamówienie od klienta: Klient składa zamówienie na sklepie internetowym lub platformie marketplace. To zamówienie jest automatycznie przesłane do BaseLinker.

 2. Przekazanie zamówienia do Comarch ERP XL: Dane zamówienia są automatycznie przekazywane z BaseLinker do Comarch ERP XL, na podstawie określonego statusu w BaseLinker.

 3. Generowanie dokumentu WZ w ERP XL: Po otrzymaniu danych zamówienia w Comarch ERP XL, system automatycznie generuje dokument Wydania Zewnętrznego (WZ). Dokument ten jest używany do zarządzania procesem wydawania towarów.

 4. Aktualizacja statusu zamówienia i informacja zwrotna do BaseLinker: Po utworzeniu dokumentu WZ, Comarch ERP XL przekazuje informacje o jego generacji oraz numer dokumentu do BaseLinker. BaseLinker w odpowiedzi aktualizuje status zamówienia, informując, że towar został wydany z magazynu i jest gotowy do wysyłki.

Automatyczna fiskalizacja Dokumentów Sprzedaży

Automatyczne generowanie wydruków fiskalnych na drukarce fiskalnej na podstawie faktur sprzedaży generowanych w XL, które zostały zainicjowane przez zamówienia z BaseLinker

Wypróbuj synchronizator przez 14 dni za darmo!

Umów się na konsultacje z naszym ekspertem aby omówić szczegóły

Jeszcze więcej funkcji Synchronizatora BaseLinker

Automatyzacja przetwarzania zamówień

Zamówienia są automatycznie przetwarzane zgodnie z ustalonymi parametrami konfiguracji, np. narzucanie stawek VAT z Baselinkera, dodawanie numerów RO/ ZS/ FS/ PA do dodatkowych pól w Baselinkerze, a także kontrola duplikatów zamówień.

Obsługa zwrotów i reklamacji

Na podstawie danych z BaseLinker w przypadku zwrotów lub reklamacji synchronizator może tworzyć korekty do dokumentów sprzedaży (faktur i paragonów). Korekty mogą być przesyłane do klientów za pośrednictwem BaseLinker.

Kontrola stanów zasobów

System może automatycznie kontrolować stany magazynowe przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, aby upewnić się, że wszystkie produkty są dostępne. W przypadku braków, zamówienie może być przesunięte do statusu wskazującego na braki lub oczekiwane dostawy.

Raportowanie i logi

Generowanie szczegółowych raportów dotyczących statusów zamówień, błędów integracji i operacji magazynowych. Zapisywanie logów działania systemu, które są dostępne dla użytkowników w celu analizy i rozwiązywania problemów

Z naszych usług korzystają

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.