Czy zajmujesz się wykonywaniem przeglądów gwarancyjnych lub napraw urządzeń spoza firmy? Czy posiadasz urządzenia wymagające serwisowania i potrzebujesz dostępu do informacji o wykonanych naprawach?

Comarch Mobile Serwis to aplikacja mobilna dla pracowników działów serwisowych, którzy wykonują przeglądy, instalacje oraz naprawy swoich własnych urządzeń oraz urządzeń sprzedanych klientom. Zobacz, jak aplikacja mobilna pomaga w codziennej pracy serwisantów.

Aplikacja Comarch Mobile Serwis jest zintegrowana z systemem Comarch ERP XL.

Poznaj Korzyści Comarch Mobile Serwis

Comarch Mobile Serwis oferuje szeroki wachlarz funkcjonalności usprawniających pracę serwisantów poprzez:

 • Dostęp do pełnej informacji na temat parametrów urządzeń.
 • Dostęp do kalendarza zaplanowanych czynności serwisowych.
 • Realizacja zaplanowanych czynności serwisowych z Comarch Mobile Zarządzanie lub Comarch ERP XL.
 • Planowanie czynności serwisowych dla siebie lub innych serwisantów.
 • Wystawienie paragonu lub faktury za wykonaną usługę i zużyte materiały za pomocą Comarch Mobile Sprzedaż.
 • Dostęp do listy przeglądów gwarancyjnych wraz z możliwością ich planowania.
 • Integracja z systemem Comarch ERP XL.
 • Drukowanie dokumentów na mobilnych drukarkach termicznych lub z podpisem klienta na drukarkach laserowych.
 • Edycja poszczególnych elementów wizyty serwisowej w przypadku potrzeby (czas trwania, składniki serwisowe).
 • Dostęp do historii zrealizowanych napraw dla danego urządzenia.
 • Wysyłanie plików PDF z wydrukami dokumentów, np. protokołów serwisowych.
 • Planowanie i realizowanie wizyt serwisowych, z wykorzystaniem wzorców wizyt definiowanych w systemie Comarch ERP XL oraz intuicyjnego Terminarza.
 • Wyszukiwanie urządzeń serwisowych po wybranych parametrach serwisowych.
 • Wykorzystanie różnych typów elementów wizyt, co umożliwia zdefiniowanie dowolnego wymaganego sposobu postępowania przy naprawie u Klienta, np. wykonanie zdjęcia przed i po naprawie.
 • Analizowanie przeprowadzonych działań z wykorzystaniem raportów oraz możliwość ich kontekstowego uruchamiania.
 • Rejestrowanie tras przejazdów oraz wykorzystanie komunikatora do kontaktu z innymi serwisantami.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi widokami interfejsu aplikacji

Okna aplikacji demonstrują podstawowe funkcjonalności, które są dostępne dla serwisanta na urządzeniu mobilnym, takie jak planowanie wizyty serwisowej, realizacja zleceń serwisowych czy dodawanie nowych urządzeń.

Monitorowanie

Serwisanci przebywających w terenie, dzięki aplikacji mobilnej mają możliwość:

Comarch Mobile Serwis
 • Rejestrowanie tras pokonywanych do klientów
 • Automatyczne i ręczne określanie wykonanych działań oraz statusów pracy
 • Komunikowanie się za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie lub tablecie
 • Przeglądanie zarejestrowanych tras w aplikacji dostępnej na dowolnym urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Z kolei z punktu widzenia osób zarządzających ważną kwestią jest monitorowanie tras przejazdów serwisantów wraz z możliwością planowania działań z wykorzystaniem wiedzy o ich położeniu. Kierownicy bezpośrednio odpowiedzialni za wybranych serwisantów w firmie mogą w wygodny sposób monitorować ich pracę z wykorzystaniem Comarch Mobile Zarządzanie.

Zaplanuj wizytę serwisową dostosowaną do realizacji zlecenia

z Comarch Mobile Serwis

Aplikacja pozwala na skuteczne planowanie i realizowanie wizyt serwisowych przy użyciu wzorców wizyt zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. Wzorzec wizyty może składać się z różnych elementów, które można wybrać i nazwać według potrzeb związanych z przeglądem lub naprawą u Klienta. Elementy te umożliwiają m.in.:

 • Rejestrację wykonywanych czynności u Klienta,
 • Realizację zaplanowanych działań z centrali,
 • Dodawanie nowych urządzeń lub maszyn Klienta do serwisu,
 • Zwindykowanie należności, jeśli Klient nie uiścił opłat za poprzednie usługi,
 • Przeprowadzanie ankiet w celu oceny zadowolenia z usług,
 • Robienie zdjęć np. wymienionych części,
 • Rejestrację protokołów serwisowych,
 • Wydawanie materiałów marketingowych,
 • Dodawanie notatek,
 • Dodawanie podpisu Klienta i serwisanta potwierdzającego wykonanie czynności serwisowych.

Zapraszamy na darmową prezentację Comarch Mobile. Skontaktuj się z nami!
Telefonicznie 12 260 44 50 lub mailowo.

Jeżeli są Państwo zainteresowani systemem Comarch Mobile oraz innymi ułatwieniami w prowadzeniu firmy.
Zapraszamy do naszego sklepu!