Dzięki aplikacji Comarch HRM (Human Resorces Management) zarządzanie pracownikami w twojej firmie może stać się efektywniejsze. Dzięki pełnej integracji z systemami Comarch ERP program pozwoli Ci m.in. zarządzać urlopami, nieobecnościami, delegacjami, czasem pracy oraz prowadzenie elastycznego systemu oceny pracowników.

Efektywne zarządzanie pracą w Comarch HRM

Dobra organizacja pracy to klucz do osiągnięcia najlepszych wyników. Przy pomocy Comarch HRM możesz zarządzać czasem pracy, urlopami i delegacjami pracowników przy pomocy aplikacji na urządzenia mobile.

Lista Pracowników – ewidencja umów zlecań i kwalifikacji

Sprawdzaj codziennie obecność pracowników oraz planuj pracę z uwzględnieniem dostępnych zasobów,

Monitorowanie kwalifikacji pracowników – wygasające oraz bezterminowe,

Przegląd dokumentów pracowników – umów, skierowania na badania okresowe, świadectwo pracy.

Zarządzanie nieobecnościami i urlopami w Comarch HRM

Organizuj pracę z wyprzedzeniem, mając dostęp do planowych dni urlopowych pracowników oraz ewidencji wykorzystanych,

Zatwierdzaj zgłoszone urlopy albo oznaczaj nieobecność o ogólnym charakterze (L4, urlop okolicznościowy),

Zyskaj dostęp do podglądu grafiku pracy, z poziomu zatwierdzania odrzucanie wniosków urlopowych oraz dostęp do bieżącego stanu osobowego w przedsiębiorstwie.

Plan i czas pracy

Z poziomu aplikacji można ustalić czas pracy całego zespołu na jednym ekranie,

Możesz wydrukować przygotowany plan pracy,

Czas pracy można wprowadzać przy pomocy modułu RCP lub ręcznie.

Rekrutacja

Tworzenie oferty pracy, praktyki i stażu,

Publikacja ogłoszeń,

Przyjmowanie oraz możliwość oceny aplikacji kandydatów,

Modyfikuj istniejące oraz dodawaj własne klauzule.

Ewidencja i zarządzanie delegacjami

Dopasuj funkcjonowanie do specyfiki twojej Firmy,

Przyznawaj zaliczki i zatwierdzaj delegację z poziomy Comarch HRM.

Ocena pracownika

Motywuj swoich pracowników poprzez system oceny dopasowany do specyfiki przedsiębiorstwa,

Uzyskaj potwierdzenia zapoznania się pracownika z celami i zadaniami wyznaczonymi Mu.

Szkolenia

Definiowanie listy szkoleń wewnętrzne i zewnętrzne,

Twórz i modyfikuj harmonogram szkoleń dla pracowników.

Mobilna aplikacja kadrowa Comarch HRM

Program Comarch HRM jest w pełni responsywny, dopasowuje się do ekranu każdego urządzenia. Aplikacja jest dostępna w dwóch wariantach dla wersji stacjonarnej na komputerze oraz możliwość korzystania z modelu usługowego w chmurze Comarch.


Korzyści dla pracowników

Jak wydobyć maksimum potencjału pracownika i sprawić, by ich praca była bardziej wydajna? Im mniej obciąży się ich obowiązkami organizacyjnymi, tym więcej uwagi skupią na swoich zadaniach.

Dzięki Comarch HRM każdy z Twoich pracowników zyska dostęp do swojego grafiku urlopowego oraz harmonogramu szkoleń. Mogą oni także samodzielnie składać wnioski o urlop, zgłosić nieobecność lub delegację.

Z poziomu aplikacji pracownik jest wstanie sprawdzić swój status uczestnictwa w PKK oraz wysokość deklarowanych składek. Może On również zmieniać wysokość swoich składek oraz status uczestnictwa w PKK.

Dzięki Comarch HRM archaiczna papirologia podczas podpisywania wniosków o urlop odejdzie w niebyt. Przez co odciążysz nie tylko pracownika i jego przełożonego, ale także dział kadrowo-płacowy. Pracownicy nie będą musieli zwracać się z licznymi zapytaniami do działu kadr o ilość pozostałego budżetu na szkolenia czy dni urlopy, które mu pozostały sami będą mogli to sprawdzić w aplikacji.

Comarch HRM może połączyć twoich pracowników z Intranetem w twojej firmie.

Lista funkcjonalności Comarch HRM

 • Lista pracowników wraz z ich danymi osobistym,
 • Osobisty pulpit każdego pracownika,
 • Lista kwalifikacji pracowników,
 • Ewidencja umów cywilnoprawnych,
 • Dostęp do wydruków kadrowo-płacowym,
 • Przygotowywanie planu pracy,
 • Import informacji o czasie pracy w postaci pliku tekstowego (RCP),
 • Limity urlopowe oraz lista nieobecności,
 • Rejestracja nieobecności pracownika,
 • Możliwość wydruku grafiku urlopowego,
 • Funkcja e-nieobecności,
 • Planowanie i potwierdzanie delegacji,
 • Ocena okresowa pracownika poprzez samoocenę i ocenę kierownika,
 • Zarządzanie ewidencji szkoleń,
 • Powiadomienia o zaplanowanym urlopie, e-nieobecności i delegacji,
 • Przydzielanie dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji,
 • Wgląd do historii wykonywanych operacji przez poszczególnych Użytkowników.