Handel i dystrybucja w Comarch ERP XL

Wraz z systemem Comarch ERP XL zyskujesz pełne wsparcie procesów z obszaru handlu i dystrybucji, zarówno od strony sprzedażowej (realizacja transakcji, wiele dostępnych kanałów prowadzenia sprzedaży, obsługa za pośrednictwem sieci detalicznej), jak i od strony zakupowej (zarządzanie procesami i dokumentami zakupów).

Dzięki rozwiązaniu CRM dostępnemu w Comarch ERP XL możesz swobodnie budować własną bazę wiedzy o klientach oraz prowadzić do nich uporządkowane działania o różnym charakterze.

Różne scenariusze sprzedaży

 • Obsługa wszelkiego rodzaju transakcji handlowych krajowych i zagranicznych, w tym specyficznych (m.in. tax free, obrót złomem, obrót towarami koncesjonowanymi, obsługa kaucji),
 • Elastyczne zarządzanie cenami i rabatami,
 • Tworzenie rozbudowanych mechanizmów naliczania promocji różnych typów,
 • Stałą kontrola nad limitami kredytowymi kontrahentów oraz skuteczne narzędzia zarządzania płatnościami,
 • Swobodne definiowanie zamienników dla poszczególnych pozycji asortymentowych oraz tworzenie kompletów,
 • Prosta realizacja sprzedaży na stanowisku kasowym dzięki aplikacji przeznaczonej dla sprzedawców pracujących na ekranach dotykowych,
 • Skuteczna obsługa posprzedażowa – ewidencja oraz realizacja reklamacji, automatyczne korekty i efektywna obsługa zwrotu towarów.
Handel i dystrybucja

Od zapytania do faktury – Handel i dystrybucja

 • Gwarancja realizacji procesów związanych z obsługą zamówień zgodnie ze standardami systemów jakości. Począwszy od zarejestrowania zapytania ofertowego, oferty, a następnie zamówienia, będącego źródłem faktury,
 • Płynna praca na dokumentach w ramach jednego procesu zakupowego, sprzedażowego lub zakupowo-sprzedażowego dzięki możliwości przetwarzania dokumentów. Informacje wspólne dla poszczególnych dokumentów są przenoszone automatycznie,
 • Możliwość tworzenia wielowariantowych ofert sprzedaży oraz wygodna ewidencja ofert od dostawców,
 • Rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych w przypadku firm wielooddziałowych,
 • Stała kontrola poziomów zapasów, z uwzględnieniem normatywów (minimalne i opcjonalne stany magazynowe),
 • Zapewnienie dostępności zamawianego asortymentu dzięki możliwości rezerwacji towarów na magazynie w momencie przyjęcia zamówienia,
 • Łatwe zarządzanie zamówieniami – możliwości optymalizacji według różnych kryteriów. Zamawiane zasoby mogą być od razu automatycznie przydzielane do zamówień odbiorców oczekujących na dany towar,
 • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych do zamówień.

Swobodny obrót towarami z zagranicy

 • Generowanie podstawowych dokumentów do rejestrowania zakupów zagranicznych, np. Zamówienie zakup, Faktura importowa, SAD, Faktura wewnętrzna, Przyjęcie zewnętrzne,
 • Pełna obsługa zakupów zagranicznych, zarówno nabycia wewnątrzwspólnotowego, jak i importu spoza Unii Europejskiej,
 • Obsługa składu celnego,
 • Wyliczenie należności opłat (cło, VAT, akcyza),
 • Deklaracje Intrastat.

CRM – tworzenie bazy klientów – Handel i dystrybucja

 • Pełna historyczność wszelkiego rodzaju kontaktów z klientami, od rozmowy telefonicznej czy wiadomości email, przez kontakt za pośrednictwem komunikatora internetowego, po tradycyjne spotkania,
 • Automatyczna archiwizacja korespondencji mailowej przez integrację z MS Outlook,
 • Dostęp do wiedzy o kontrahentach za pośrednictwem przeglądarki internetowej,
 • Możliwość zbierania i analizy informacji z rynku za pomocą ankiet. Mogą one być przeprowadzane w ramach wizyt, akcji telemarketingowych czy innych działań,
 • Skuteczna analiza informacji o klientach z wykorzystaniem raportów Business Intelligence.
Handel i dystrybucja

Zarządzanie pracą zespołów sprzedażowych

 • Skuteczne planowanie i stały nadzór nad realizacją zadań pracowników marketingu i sprzedaży, a także innych działów w firmie,
 • Jasne definiowanie obowiązków – możliwość podziału struktur sprzedaży na rejony, wskazania osób odpowiedzialnych za kontrahentów w tych rejonach,
 • Zarządzanie pracą mobilnych przedstawicieli handlowych. Planowanie wizyt handlowych oraz działań, które mają być w ich trakcie realizowane. Analiza rezultatów pracy handlowców oraz monitoring tras przejazdów z wykorzystaniem aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie,
 • Gwarancja właściwego obiegu informacji dzięki automatycznym przypomnieniom i wykorzystaniu terminarzy do planowania zadań,
 • Tworzenie założeń sprzedażowych (plan sprzedaży) oraz analiza ich realizacji, zarówno na poziomie całej firmy, jak i rejonów sprzedażowych przypisanych do konkretnych opiekunów,
 • Możliwości weryfikacji ekspozycji towarów w sklepach z wykorzystaniem dokumentacji fotograficznej (merchandising), sporządzanie raportów obecności towarów własnych. Można również ewidencjonować towary konkurencji w sklepie lub towarów własnych w całym regale. Dane z terenu zbierane są przez przedstawicieli handlowych z wykorzystaniem aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż.
Handel i dystrybucja

Zoptymalizuj swoją firmę!

Zapraszamy na darmową prezentację produktów Comarch ERP XL. Skontaktuj się z nami!
Telefonicznie 12 260 44 50 lub mailowo.

Zainteresowanych ułatwieniami w prowadzeniu firmy.
Zapraszamy do naszego sklepu!