DESlock Eset Technology AllianceDESlock Data Encryption

Szyfrowanie całej zawartości dysku

Mechanizm pre-boot authentication, zezwalający na autoryzację jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego, wykorzystuje 256-bitowy algorytm AES, zgodny ze standardami FIPS.

Zdalne uruchamianie procesu szyfrowania.

Zdalne zarządzanie.

Kompleksowe zdalne zarządzanie kontami użytkowników wraz z możliwością ich tworzenia i usuwania.

Szyfrowanie  dysków  przenośnych

Cała zaszyfrowana przestrzeń może być wykorzystywana przez użytkownika. Mechanizmszyfrowania nośników wymiennych nie wymaga rezerwowania dodatkowej przestrzeni dla zaszyfrowanych danych, znajdujących się na nośniku.

Odczytanie zaszyfrowanego nośnika na dowolnej stacji możliwe jest dzięki aplikacji DESlock+Go.

Współpracuje z każdym nośnikiem USB, CD i DVD.

 

Szyfrowanie plików i folderów

Szyfruje tylko te pliki i foldery, które chcesz.

Wszystkie pliki umieszczone w zaszyfrowanym folderze będą automatycznie zaszyfrowane.

 

Szyfrowanie wiadomości e-mail

Szyfrowanie w tle zawartości wiadomości e-mail, dzięki integracji z programem pocztowym MS Outlook.

Mail może być odszyfrowany tylko poprzez odbiorcę, który posiada taki sam klucz szyfrujący jak nadawca lub za pośrednictwem hasła (na komputerach bez programu DESlock).

Szyfrowanie wiadomości e-mail

 

Instalacja obejmuje wszystkie typy licencji. Upgrade licencji odbywa się w sposób cichy i automatyczny dla klientów centralnie zarządzanych. W przypadku klientów nie zarządzanych, użytkownik musi po prostu wprowadzić kod aktywacyjny.

 

Szyfrowanie wiadomości e-mail

Zdalne centralne zarządzanie

Zarządzaj wszystkimi użytkownikami i stacjami roboczymi poprzez standardowe połączenie internetowe.
Wszystkie komendy przesyłane są poprzez DESlock+ Enterprise Proxy.
Nie ma zależności między usługą katalogową AD lub inną istniejącą architekturą serwerową.
Kontrola nad kluczami szyfrującymi, politykami i funkcjonalnością oprogramowania, również poza siecią korporacyjną.

 

Zarządzanie kluczami szyfrującymi

Unikatowa technologia wykorzystująca bezpieczne połączenia.
Dodawanie lub usuwanie jednego lub wszystkich kluczy szyfrujących. Zdalna zmiana polityki szyfrowania, bez ingerencji użytkownika.

 

Server proxy

Wszelka komunikacja pomiędzy klientem a serwerem jest przekierowywana na serwer proxy, dzięki temu wszelkie połączenia z konsoli i klientów są tylko wychodzące.
Wszystkie informacje są szyfrowane przy pomocy algorytmów RSA lub AES, a samo połączenie jest szyfrowane poprzez bezpieczne połączenie SSL.
Nie wymaga posiadania własnego certyfikatu SSL, wprowadzania zmian w sieci firmowej oraz dodatkowej konfiguracji firewalla.

Server proxy

Copyright © 1992 – 2018 ESET, spol. s r. o. ESET, ESET logo, postać androida ESET, NOD32, ESET Smart Security, SysInspector, ThreatSense, ThreatSense.Net, LiveGrid, LiveGrid logo i/lub pozostałe wymienione produkty firmy ESET, spol. s r. o., są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ESET, spol. s r. o. Windows® jest znakiem towarowym grupy Microsoft. Znaki towarowe DAGMA oraz DAGMA Bezpieczeństwo IT są objęte prawami ochronnymi. Pozostałe wymienione nazwy firmy lub produktów mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi przez ich właścicieli. Wyprodukowano zgodnie ze standardami jakości ISO 9001:2008.

ZASADY LICENCJONOWANIA DESlock+

W licencjonowaniu DESlock+ klient ma do wyboru cztery rodzaje licencji dla komputerów z systemem operacyjnym Windows (Personal, Essential, Standard, PRO). Tylko wersje komercyjne, tzn. Essential, Standard i PRO można zintegrować z konsolą administracyjną. Można łączyć licencje różnych rodzajów u jednego klienta

Zasady Licencjonowania DESlock+

Klient ma również możliwość zakupu licencji DESlock+ Mobile dla iPad-ów, iPhone-ów oraz iPod-ów.

DESlock+ Mobile

I.            Czas trwania licencji.

Licencja na wszystkie programy DESlock+ jest udzielana na czas określony lub bezterminowy. Licencje terminowe są udzielane na okres 1 roku, 2 lub 3 lat. Istnieje możliwość sprzedaży licencji na okres dłuższy niż 3 lata. W takim przypadku prosimy o każdorazowy kontakt z dystrybutorem. Licencje bezterminowe są udzielane na okres bezterminowy z rocznym serwisem.

II.         Serwis.

Licencje na programy DESlock+ sprzedawane są zawsze wraz z serwisem obejmującym aktualizację programu oraz wsparcie techniczne dostępne w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00 (e- mail:pomoc@dagma.pl, tel. 32 259 11 88). Licencje terminowe zawierają serwis ważny przez cały okres obowiązywania licencji, licencje bezterminowe zawierają serwis roczny. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego okresu serwisu zarówno podczas zakupu nowej licencji, w trakcie trwania serwisu jak i po wygaśnięciu serwisu.

III.      Obliczanie ilości licencji.

Ilość wymaganych u klienta licencji programu DESlock+ obliczana jest na podstawie ilości użytkowników korzystających z określonej wersji DESlock+ a nie ilości stacji na których będzie wykorzystywany program. Produkt licencjonowany jest per użytkownik, tzn. per osoba.

IV.        Przedłużenia licencji 

 1. Przedłużenia licencji
  Po upływie okresu ważności, licencja powinna zostać przedłużona. Koszt przedłużenia licencji wynosi 100% ceny nowej licencji na dany program. Przedłużenie można zakupić na okres1 roku, 2 lub 3 lat.
  UWAGA! Jeżeli Klient nie wznowi licencji, traci prawo do używania programu i musi go odinstalować. Korzystanie z programu bez ważnej licencji stanowi naruszenie praw autorskich i jest niedozwolone. Przy przedłużaniu licencji musi zostać zachowana ciągłość czasowa. Licencje są przedłużane od daty wygaśnięcia.
 2. Przedłużenie serwisu licencji
  Licencje bezterminowe zawierają darmowy serwis roczny. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego okresu serwisu zarówno podczas zakupu nowej licencji, w trakcie trwania serwisu jak i po wygaśnięciu serwisu.
  Ważne, w sytuacji gdy klientowi wygaśnie serwis licencji bezterminowej i zdecyduje się odnowić serwis dopiero w odstępie czasu od czasu końca serwisu, klient będzie musiał również opłacić za okres gdy serwis nie był aktywny.

V.           Rozszerzenia

 1. Rozszerzenia licencji – ilość Rozszerzenie można przeprowadzić dla dowolnej liczby licencji.
 2. Rozszerzenie licencji – czas trwania Rozszerzenie licencji może zostać zakupione w dwóch wersjach „z wyrównaniem serwisu” do licencji już istniejących lub „bez wyrównania serwisu”.
 • Zakup rozszerzenia „bez wyrównania serwisu”- nowo dokupowane licencje wygasają w momencie końca okresu swojej ważności. Cena zakupu nowych licencji jest liczona z przedziału cenowego ilości licencji po rozszerzeniu.
 • Zakup rozszerzenia „z wyrównaniem serwisu” – istniejąca licencja musi zostać przedłużona o dodatkowe miesiące, tak aby wygasła jednocześnie z dokupowanymi licencjami, cena zakupu nowych licencji oraz koszty wyrównań serwisu są liczone z przedziału cenowego ilości licencji po rozszerzeniu.

VI.        Cennik

 • Ceny licencji W cenniku podane są ceny netto w złotówkach za pojedynczą licencję na okres jednego roku, 2 i 3 lat oraz bezterminowe. Koszt przedłużenia licencji terminowej jest równy kosztowi nowej licencji. Koszt przedłużenia serwisu licencji bezterminowej jest podany w cenniku, w cenach netto w złotówkach za serwis do pojedynczej licencji za okres jednego roku. Ceny dla liczby użytkowników nie ujętych w cenniku są cenami projektowymi i są ustalane drogą mailową z firmą DAGMA.
 • Cena licencji na konsolę DESlock+ Enterprise W cenniku podane są ceny netto w złotówkach za pojedynczą licencję na okres jednego roku, 2 lat i 3 lat oraz bezterminową. Koszt przedłużenia licencji terminowej konsoli jest równy kosztowi nowej licencji. Koszt przedłużenia serwisu licencji bezterminowej jest podany w cenniku, w cenach netto w złotówkach za serwis do pojedynczej licencji za okres jednego roku.

Ważne, przy pojedynczym zakupie licencji dla 5 lub więcej użytkowników, klientowi przysługuje darmowa konsola DESlock+ Enterprise Server.

 • W przypadku zakupu programów DESlock+ dla ilości użytkowników większej niż wyspecyfikowane w cenniku, ceny dla każdego Klienta ustalane są indywidualnie – są to tzw. ceny projektowe. W przypadku cen projektowych obowiązują upusty EDU, GOV, MED, NON PROFIT oraz CU po pisemnym uzgodnieniu z handlowcem prowadzącym. Ceny projektowe nie mogą być też podstawą do wyliczenia ceny przedłużenia w kolejnym roku. W przypadku cen projektowych upusty dealerskie mogą odbiegać od tych wynikających z Programu Partnerskiego. Zasady zakładania projektów zdefiniowane są szczegółowo w Programie Partnerskim.

VII.     Rabaty

 • Rabaty dealerskie na program DESlock+.
 • Rabaty edukacyjne (EDU).
 • Rabaty dla instytucji rządowych (GOV).
 • Rabaty dla jednostek medycznych (MED).
 • Rabat dla instytucji non-profit (NON-PROFIT).
 • Rabaty Competitive Upgrade (CU).
 • Rabaty NFR (Not For Resale).

DESlock+

DESlock+ to rozwiązanie umożliwiające szyfrowanie danych, dysków oraz stacji roboczych, przeznaczone dla małychi dużych firm.

Aplikacja wymaga minimalnej ingerencji ze strony użytkownika, a dzięki transparentnemu szyfrowaniu całej powierzchni dysku (Full Disk Encryption) zwiększa bezpieczeństwo danych firmy.

Dane to kluczowy element każdej organizacji. Dzięki zastosowaniu szyfrowania całej powierzchni dysków, nośników wymiennych oraz wiadomości e-mail (wraz z załącznikami) w czasie rzeczywistym zmniejszamy ryzyko wycieku poufnych informacji do zera.

 

Wymagania systemowe

System operacyjny:
Microsoft® Windows® 10
Microsoft® Windows® 8, 8.1*
Microsoft® Windows® 7
Microsoft® Windows® Vista
Microsoft® Windows® XP SP 3
Microsoft® Windows® Server 2003-2012
* Microsoft Windows RT nie jest wspierany

Platformy mobilne:

iOS

 

Certyfikaty :

FIPS 140-2 level 1

 

Algorytmy i standardy:

AES 256 bit

AES 128 bit

SHA 256 bit

SHA1 160 bit

RSA 1024 bit Triple DES 112 bit Blowfish 128 bit

 

Centralne zarządzanie

Z konsoli do zarządzania DESlock+ można zarządzać całymi grupami lub poszczególnymi użytkownikami i stacjami roboczymi.

Informacje dotyczące licencji, poszczególnych polityk, kluczy szyfrujących, stacji roboczych mogą być przetrzymywane w chmurze obliczeniowej, dzięki temu zdalne zarządzanie zaszyfrowanym komputerem jest możliwe także poza siecią firmową.

 

ESET Technology

Alliance

To inicjatywa firmy ESET, której celem jest oferowanie klientom kompletnej ochrony infrastruktury IT za pomocą rozwiązań ESET i komplementarnych do nich produktów zabezpieczających.

Każdy produkt dostępny w ramach ESET Technology Alliance przeszedł rygorystyczne testy weryfikujące skuteczność wykorzysty- wanej technologii, realną użyteczność oraz łatwość ich użytkowania.

 

DYSTRYBUCJA W POLSCE:

DAGMA sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice
tel. 32 259 11 00
faks 32 259 11 90

www.dagma.com.pl

 

www.deslockplus.pl