Program współpracuje z Optimą i służy do aktualizacji wielu baz na podstawie bazy wzorcowej. W programie pobierane są wszystkie bazy podpięte do wskazanej bazy konfiguracyjnej Optimy. Operator wybiera które bazy mają być aktualizowane.

Aktualizowane i dodawane nowe elementy:

 1. Jednostki miary
 2. Grupy kontrahenta
 3. Kontrahenci
  • Kod, Nazwa ,Rodzaj, Nip, Regon,  Pesel, Dane Teleadresowe
  • Forma płatności , termin płatności, maksymalna zwłoka
  • Zakładka Handlowe
  • Przypisanie Kategorii
 4. Plan kont
 5. Wydziały
  • Wszystkie dane
  • Przypisanie do konta
 6. Kategorie
  • Wszystkie dane
  • Przypisanie do konta WN i MA
 7. Karty towarowe
  • Kod , Nr katalogowy, Typ, Nazwa , Stawka Vat spr i zak, cena domyślna,
  • Wszystkie ceny
  • Jednostka podstawowa
  • Url i opis
  • Kategoria sprzedaży i zakupu
  • Jest dodawana a ,ie jest aktualizowany kod , typ karty i jm (zabronione przez Comarch)