EDI

Aplikacja umożliwia automatyczną wymianę danych z kontrahentem z systemu Comarch ERO Optima lub Comarch ERP XL. Dzięki panelowi konfiguracyjnemu wskazujemy firmę i dokumenty jakie maja być z nią wymieniane. Z automatu dla kontrahenta tworzone jest konto w aplikacji dzięki, któremu może on pobierać i wgrywać dokumenty do systemu. Istnieje możliwość wymiany dokumentów różnych formatach: ECOD, PC-Market, XML-Optima. Aplikacja jest oparta na nowoczesnej technologii ASP.NET MVC 5, która zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa dla przesyłanych dokumentów.

Funkcjonalność:

  • Wybór kontrahentów, z którymi ma się odbywać synchronizacja.
  • Wybór dokumentów jakie mają być synchronizowane (FS, PA, WZ …)
  • Możliwość wymiany cenników, dokumentów i wydruków.
  • Automatyczne generowanie dokumentów dla kontrahenta.
  • Automatyczne zaczytywanie dokumentów przesłanych przez kontrahenta.
  • Zarządzanie użytkownikami (usuwanie lub zmiana hasła)

Korzyści

  • Przyspieszenie pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych
  • Obsługa kilku formatów dokumentów, możliwość obsługi nowych formatów na życzenie klienta.
  • Wysoki standard bezpieczeństwa.
  • Czytelny i responsywny interfejs aplikacji.

ediPanelLoginediAdminPanel ediDokumentyAdmin ediKonfigApp