1. Opis programu

Elte Korekta jest to aplikacja desktopowa umożliwiająca dodanie towarów czytnikiem kodów EAN lub wpisanie ich z ręki wraz z ilościami, po czym następuje generowanie korekt do dokumentów handlowych, które zostały dodane jako ostatnie. Program automatycznie wyszukuje dokumenty z zaczytanymi towarami i generuje do nich korekty.

2. Funkcjonalności bazowe

 • pobranie kontrahentów z Optimy
 • program wyszukuje dokumenty ze wcześniej wskazanym kontrahentem
 • zaczytywanie kodu towaru czytnikiem kodów EAN
 • możliwość wpisania kodu ręcznie
 • zaczytanie kodu automatycznie dodaje ilość: 1
 • możliwość wpisania ilości ręcznie
 • możliwość usunięcia dodanego towaru
 • program wyszukuje dokumenty, które zawierają zaczytane towary
 • dokumenty są brane w kolejności od najpóźniej wystawionego
 • dokumenty w buforze nie są brane pod uwagę
 • program nie wystawi korekty jeżeli na znaleziony dokument znajduje się korekta w buforze
 • dokumenty anulowane nie są brane pod uwagę

3. Wymagania

 • Standardowa procedura uzupełniania zakładki „Konfiguracja”, zgodnie z nazwami pól