Comarch Mobile w wersji 2021.5 – zmiany funkcjonalne

W najnowszej wersji aplikacji Comarch Mobile 2021.5 pojawiły się kolejne nowości w zakresie serwisu. Wśród funkcji, które zostały dodane możemy wymienić:

  • Umożliwienie dodawania i edycji urządzeń serwisowych,
  • Wprowadzenie możliwości usuwania urządzeń ze zlecenia serwisowego,
  • Zarządzanie widocznością historycznych zleceń serwisowych.

Dodawanie i edycja urządzeń serwisowych

Aplikacja Comarch Mobile Serwis wprowadza możliwość dodawania urządzeń serwisowych. Do tej pory możliwe było to tylko w systemie Comarch ERP XL. Nowe urządzenie można dodać w aplikacji z dwóch poziomów: z zakładki „Dostępne urządzenia” na kaflu Serwis oraz z sekcji „Urządzenia” na zleceniu serwisowym.

Użytkownik ma możliwość uzupełnienia kodu, nazwy i właściciela urządzenia. Ponadto może wprowadzić odpowiednie parametry, podobnie jak przegląd i opis.

Kiedy pracownik doda urządzenie, zostanie ono przesynchronizowane do systemu ERP. Będzie ono widoczne na liście urządzeń serwisowych.

Istnieje także możliwość edycji każdego urządzenia w aplikacji poprzez zmianę parametrów oraz przeglądu. Wprowadzone zmiany również zostaną przesynchronizowane do systemu Comarch ERP XL.

Usuwanie urządzeń ze zlecenia serwisowego w Comarch Mobile

Najnowsza wersja Comarch Mobile umożliwia usuwanie urządzeń ze zlecenia serwisowego. Funkcja ta z pewnością przyda się w przypadku podpięcia przez serwisanta nieprawidłowego urządzenia do czynności serwisowej. Nowa funkcjonalność aplikacji umożliwi użytkownikowi poprawę takiego elementu.

Usunięcie urządzenia wiąże się także z usunięciem powiązanych z tym urządzeniem elementów.

Zarządzanie widocznością historycznych zleceń serwisowych

Dla Klientów generujących bardzo dużo zleceń serwisowych niezwykle przydatną funkcją może okazać się usuwanie zleceń serwisowych z bazy mobilnej. Nowa wersja Comarch Mobile wprowadza możliwość usuwania zamkniętych, odrzuconych czy też anulowanych zleceń serwisowych. W razie potrzeby aplikacja umożliwia również pobranie wcześniej usuniętych zleceń.

W ustawieniach aplikacji mobilnej pojawiła się nowa sekcja: Parametry historyczności zleceń serwisowych. Zawiera ona dwie opcje, które pozwalają na usuwanie zleceń serwisowych oraz pobieranie zleceń serwisowych.

Wszystkie zlecenia będą domyślnie pobierane w odniesieniu do wartości ustawionej dla parametru SyncServiceOrdersTypeParam. Parametr ten odpowiedzialny jest za wybór synchronizowanych do aplikacji zleceń serwisowych z systemu Comarch ERP XL.

Opcje te działają analogicznie do usuwania oraz pobierania dokumentów historycznych.

Aplikacja Comarch Mobile 2021.5 współpracuje również z systemami Comarch ERP XL 2021.1, Comarch ERP Optima 2022.0.1 oraz Comarch ERP Altum 2021.2, 2021.5.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą naszego sklepu internetowego.

Comments for this post are closed.