Comarch ERP XL 2020.2

W ostatnim tygodniu a dokładnie 30 czerwca Comarch udostępnił nową wersję swojego systemu ERP. Comarch ERP XL 2020.2, bo o nim właśnie będzie dziś mowa, wprowadza wiele nowości oraz zmian w stosunku do starszej specyfikacji.

Czytaj dalej

Comarch MyPoint

Ocena produktywności w Comarch MyPoint

Comarch MyPoint jest to narzędzie analityczne oferujące szybką i przejrzystą weryfikację pracy użytkowników korzystających z systemu Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL. Dla obydwu systemów ERP musi być co najmniej w wersji 2020.  Narzędzie umożliwia wizualizację danych z obszarów statystyk wystawianych dokumentów oraz wyniki pracy użytkowników.

Dzięki narzędziu sprawdzisz efektywność procesów przeprowadzanych w Twojej firmie.

Narzędzie analityczne umożliwia:

 • Monitorowanie efektywności pracy w systemie ERP,
 • Monitorowanie trendu produktywności przez kadrę zarządzającą,
 • Kontrolowanie personalnej produktywności pracownika przez niego samego,
 • Monitorowanie pracy operatorów w biurach rachunkowych – oraz możliwość przełączania się między bazami firmowymi.

Comarch MyPoint to narzędzie wizualizujące, poniżej przedstawiamy jej najważniejsze funkcje pulpitu menadżera:

Moja praca

 • Comarch MyPoint prezentuje postępy w przystępny, graficzny sposób, dane liczbowe opisujące prace użytkownika w danym okresie czasu. Pracownik może w ten sposób kontrolować własną efektywność pracy.

 • Dzięki tej możliwości można zaobserwować, gdzie u pracownika występuje tzw. wąskie gardło, czyli praca z jakim typem danych sprawia pracownikowi największą trudność.

Statystyki dokumentów

Zbiorcze wyniki efektywności prezentują w graficzny sposób jak sprawnie realizowane są procesy z danym typem dokumentów.

Pozwala to na weryfikacje wydajności pracy w poszczególnych obszarach pracy takich jak:

 • Handel,
 • Kadry,
 • Księgowość,
 • Magazyn,
 • Płatności,
 • Rejestr VAT,
 • Środki Trwałe.

Czytelny wykres pozwala zobaczyć które obszary sprawiają największą trudność naszym pracownikom. Pozwala to na monitorowanie trendu oraz szybkie dostrzeżenie możliwości spadku wydajności.

Praca Użytkowników

 • Pulpit menadżera pozwala na weryfikację oraz monitorowanie wyników pracy poszczególnych pracowników. Funkcjonalność pozwala monitorować czas pracy w systemie, średni wynik produktywności operatorów oraz efektywność w poszczególnych godzinach.
 • Zestawienie dostarcza przejrzyste informacje na temat wydajności pracy. Poprzez możliwość wyboru operatorów, pulpit umożliwia sprawdzanie czy pracownik wystawia lub modyfikuje dokumenty w systemie ERP.

Pomiar, analiza i weryfikacja wyników pracy

Comarch MyPoint umożliwia mierzenie, weryfikację i analizę wyników Twojej firmy. Narzędzie jest skutecznym i realnym wsparciem w zakresie procesów controlingu, takich jak utrzymanie efektywności pracy, monitorowanie produktywności oraz efektywności w systemie ERP.

Bezpłatny dostęp do Comarch MyPoint

Promocja obejmuje użytkowników systemów Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL (w wersji oprogramowania, co najmniej 2020).

By skorzystać z bezpłatnego dostępu do narzędzia na zasadach określonych w regulaminie, należy zainstalować Comarch MyPoint bezpośrednio z menu systemu ERP poprzez kliknięcie w ikonę aplikacji (menu systemu, zakładka „Ogólne”).

Demo Comarch MyPoint

Poprzez wersję demo zapoznacie się Państwo z działaniem narzędzia. Program można testować w przeglądarce internetowej, natomiast wersja testowa nie wymaga instalowania ani rejestracji.

Wersja demo pozwala zobaczyć statystyki z perspektywy 4 użytkowników: Administratora oraz trzech pracowników. Administrator dostaje dostęp do dwóch pulpitów menadżera – „Statystyki dokumentów” oraz „Praca operatorów”. Natomiast pracownicy uzyskują dostęp do jednego pulpitu: „Moja praca”.

Osoby zainteresowane darmową prezentacją produktu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numer 797 604 592.

Comarch ERP XL 2020.0 – Nowa Wersja

Comarch ERP XL jest kolejnym programem ERP który w nowym roku doczekał się aktualizacji. Tegoroczna wersja nie tylko dostosowuje system do nowych przepisów, ale też dodaje przydatne funkcjonalności których w XL jeszcze nie było. W poniższym artykule przedstawimy najważniejsze nowości i zmiany, które możemy spotkać instalując Comarch ERP XL 2020.0. Read More

Biała Lista Podatników w systemach Comarch ERP Optima i XL

Od 1.09.2019 wprowadzony został wykaz informacji o podatnikach VAT, tzw. Biała Lista Podatników, pozwalający firmom na szybką i skuteczną weryfikacje kontrahentów. Dzięki temu sprawdzimy czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, czy odmówiono mu rejestracji, bądź wykreślono go z rejestru, lub przywrócono zarejestrowanie. Od razu poznamy też  numer rachunku bankowego. Wykaz ten pojawił się w zastępstwie za dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: Zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Read More

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) weszły w życie w ustawie z 2019 roku. Jest to dobrowolny program, dzięki któremu pracownik może odkładać dodatkowe pieniądze do emerytury, na zasadzie indywidualnego konta. Będzie też mógł te pieniądze mieć wypłacone wcześniej, w nagłych wypadkach lub na własne życzenie (jednak wtedy kwota zostanie odpowiednio pomniejszona). Osoba która nie będzie chciała przystąpić do programu może to zrobić składając w terminie odpowiedni wniosek. Read More