...

Zakładka Atrybuty umożliwia przyporządkowanie atrybutów towarów do towarów w BaseLinker i atrybutów zamówień z Comarch ERP XL do pól z BaseLinkera. Atrybuty muszą być najpierw wprowadzone w Comarch ERP XL.

  1. XL atrybuty zamówienia- Lista atrybutów zamówienia zdefiniowanych w Comarch ERP XL.
  2. BaseLinker atrybuty zamówienia – Lista dostępnych wartości atrybutów zamówień w BaseLinker.
  3. Dodaj – dodaje wybrane wartości pól XL, BaseLinker do tabeli przyporządkowania.
  4. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.