...

  1. Ustaw typ dokumentu ze względu na typ zamówienia – pozwala ustawić automatycznie tworzony typ dokumentu w Optima typu FS, PA, WZ FPF ze względu na źródło pochodzenia zamówienia.
  2. Ustaw dodatkowy dokument dla FS/PS ze względu na źródło zamówienia – pozwala ustawić dodatkowy dokument jaki będzie generował się przy tworzeniu faktury lub paragonu.
  3. Stwórz WZ tylko dla – wymusza tworzenie dokumentu WZ tylko dla wskazanego źródła.
  4. Eksportuj dokumenty do pliku w folderze logi – w przypadku stworzenia dokumentu wynikającego z mapowania typu dokumentów, dodatkowo stworzy się taki dokument w pliku csv w folderze wskazanym w konfiguracji dla logów w Ogólne -> Ścieżka logi. Utworzony zostanie folder o nazwie konta ze źródła zamówienia BaseLinker z prawidłowym plikiem o nazwie id zamówienia BaseLinker.
  5. Numer zamówienia w pliku z pola dodatkowego – gdy tworzy się dokument w pliku csv, domyślnie przekazywane jest główne id zamówienia, natomiast można wskazać, aby id zamówienia było przekazane z pola dodatkowego BaseLinker.
  6. Optima typ dokumentu– nazwa typu dokumentu jaki ma być tworzony w Optima.
  7. Źródło zamówień BaseLinker- źródło zamówień w Baselinker.
  8. Nazwa konta(Id)- dodatkowy parametr rozróżniający kilka marketplace pochodzących z jednego źródła, np. kilka sklepów allegro, będą mieć to samo pochodzenie allegro, ale już innym numer Id.
  9. Dodaj- dodaje wybrane wartości pól Optima, Baselinker do tabeli przyporządkowania.
  10. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.