...

Funkcjonalność pozwala na przesyłanie dokumentów handlowych między 2 firmami.  Pełny obieg dokumentów to:

 • Firma 1 rezerwacja odbiorcy RO z atrybutem wskazanym w konfiguracji
 • Firma 2 faktura sprzedaży FS na podstawie RO zaimportowanego z firmy 1 z atrybutem wskazanym w konfiguracji
 • Firma1 faktura zakupu FZ na podstawie FS zaimportowanego z Firma 2 z atrybutem wskazanym w konfiguracji

 1. Katalog Optimy. Ścieżka, gdzie jest zainstalowana ERP Optima. Standardowa ścieżka to C:\Program Files (x86) \Comarch ERP Optima
 2. Operator – Jest to wartość pola Operator z okna logowania do ERP Optima
 3. Hasło – Jest to wartość pola Hasło z okna logowania do ERP Optima
 4. Firma – Jest to wartość pola Firma z okna logowania do ERP Optima
 5. Pobierz moduły użytkownika – Po zaznaczeniu tego parametru pobierane są moduły użytkownika zaznaczone w konfiguracji. Gdy parametr odznaczony pobierane są moduły Kasa Bank i Handel
 6. Kasa Bank Plus – Po zaznaczeniu tego parametru pobierany jest moduł Kasa Bank Plus zamiast Kasa Bank
 7. Handel Plus – Po zaznaczeniu tego parametru pobierany jest moduł Handel Plus zamiast Handel
 8. SQL -> Konfig connection string- pozwala wpisać ręcznie ścieżkę do połączenia z bazą danych w przypadku problemów z automatycznym pobraniem ścieżki, lub w przypadku, gdy serwer znajduje się w innego lokalizacji.
 9. Na samym końcu należy nacisnąć przycisk “Sprawdź połączenie”. Jeśli połączenie jest poprawne pojawi się komunikat “SUKCES!!!”
 10. Dostosuj tabele – Dostosowanie tabel w bazie optima w Firma 2 w przypadku prawidłowego połączenia.
 11. Dostosuje metody – Dostosowanie metod w bazie optima Firma 2 w przypadku prawidłowego połączenia.
 12. Moduły są pobierane według powyższej konfiguracji. Ważne, żeby podczas dodawania danych do ERP Optimy była wolna licencja na moduły użytkownika. Zaleca się stworzenie dedykowanego użytkownika w ERP Optima i wydzielenie osobnego klucza pod program.
 13. Sprawdź połączenie – funkcja przeprowadza test połączenia z Optima oraz bazą danych Optima. Dodatkowo zwraca wersje integratora oraz wersje Optima. W celu prawidłowego działania, wersje muszą być jednakowe.
 14. Export RO->RO do firma2 – funkcjonalność aktywuje export rezerwacji odbiorcy RO do firmy 2, i zapisuje jako rezerwacja odbiorcy RO w firma2 na kontrahenta wskazanego w konfiguracji.
 15. Wystaw RO->FS w firma2 – dodatkowa funkcjonalność dla Export RO->RO do firma2w trakcie standardowego generowania dokumentów końcowych w firma 1 jak FS/PA w firma 2 po exporcie RO również następuje przekształcenie do dokumentu RO do FS na odpowiedniego kontrahenta wskazanego w konfiguracji.
 16. Export RO->FS do firma2 – funkcjonalność aktywuje export rezerwacji odbiorcy RO do firmy 2, i zapisuje jako faktura sprzedaży FS w firma2.
 17. Export FS-FZ do firma 1 – funkcjonalność aktywuje export faktury sprzedaży FS do firmy 1, i zapisuje jako faktura zakupu FZ w firma 1 na kontrahenta wskazanego w konfiguracji.
 18. Dokument firma 1 w buforze – dokument po exporcie/imporcie do firmy znajduje się w buforze do edycji.
 19. Dokument firma 2 w buforze – dokument po exporcie/imporcie do firmy znajduje się w buforze do edycji.
 20. Kontrola braków między firmami – w przypadku poprawnej konfiguracji z firmą2 i aktywnej funkcji Kontrola Stanów oraz dodaj ilości braków do pozycji zamówienia w Konfiguracja ->BaseLinker do Optima, integrator, gdy stwierdzi brak stanu towaru w Firma1 sprawdza stan w Firma2. Jeżeli ilość ma pokrycie w stanie Firma2 generowany jest dokument WZ z odpowiednią ilością braków produktu (nazwa firmy to nip kontrahenta do exportu Firma2) oraz generowany jest dokument PZ w Firma1, na podstawie utworzonego wcześniej WZ.
 21. Przekształć PZ->FZ i WZ->FS – funkcja pozwala na wystawienie zbiorcze FZ w Firma2 i FS w firma1, do wystawionych wcześniej dokumentów WZ i PZ dla braków. Funkcje wywołujemy przyciskiem Generuj dokumenty. Ważne, aby dokumenty wystawione na danych kontrahentów wskazanych w nip Firma1 i Firma 2, nie były w buforze, ponieważ jeżeli choć jeden dokument wz/pz będzie w buforze w trakcie przekształcenia do FS/FZ, spowoduje to błąd i takie dokumenty nie utworzą się.
 22. WZ/PZ do każdego zamówienia – wystawia dokumenty WZ w firmie 2 i PZ w firmie 1 niezależnie od kontroli braków w firmie1. Do każdego zamówienia zaciągniętego do Firma1 zostaną wygenerowane dokumenty magazynowe powstałe między firmami.
 23. Dokument liczony od brutto z cenami BaseLinker – przy wystawianiu dokumentów WZ/PZ ceny bazowe poszczególnych produktów są cenami z pozycji zamówienia Baselinker, pomniejszone lub powiększone o wartość wskazaną w konfiguracji Frima2-> marża dla produktów na RO/FS. Dokumenty zawsze są wystawiane jako “Dokument liczony od – brutto”.
 24. Przekształcenie WZ/PZ od daty – przekształca wszystkie dokumenty WZ/PZ wystawione na kontrahentów wskazanych w konfiguracji dla Firma1 i Firma2 do FS/PZ od daty wskazanej w konfiguracji. Starsze dokumenty wystawione na kontrahentów nie będą przekształcone.
 25. Koszt wysyłki dodaj do cen produktów dla WZ/PZ – dodaje koszt przesyłki do pierwszej pozycji na zamówieniu dla WZ/PZ. Funkcja działa wraz z aktywną funkcją “Dokument liczony od brutto z cenami BaseLinker ” i “WZ/PZ dla każdego zamówienia”.
 26. Dokument FZ/FS w buforze – pozostawia utworzone dokumenty FS/FZ w buforze.
 27. Dodaj ceny domyślne z karty kontrahenta – przy obiegu dokumentów WZ/PZ między firmami, standardowo dodają się dokumenty z cenami pobranymi z zamówienia Baselinker. Funkcja pozwala na przypisaniu na stałe zdefiniowanych cen dla kontrahenta wskazanego w “NIP kontrahenta do exportu” z zakładki Formularz kontrahenta->Handlowe->Cena domyślna.
 28. Ustaw atrybut RO – ustawia atrybut na dokumencie RO w firma 1 na podstawie którego ma nastąpić export do firmy 2.
 29. Wartość atrybutu do wysłania – ustala wartość atrybutu, na podstawie którego ma nastąpić export dokumentu.
 30. Wartość atrybutu po wysłaniu – ustala wartość atrybutu po exporcie dokumentu.
 31. Nip kontrahenta do exportu – wskazujemy nip kontrahenta, na którego mają być wystawione dokumentu po exporcie/imporcie.
 32. Ustaw atrybut FS – ustawia atrybut na dokumencie FS w firma 2 na podstawie którego ma nastąpić export do firmy 1.
 33. Wartość atrybutu do wysłania – ustala wartość atrybutu, na podstawie którego ma nastąpić export dokumentu.
 34. Wartość atrybutu po wysłaniu – ustala wartość atrybutu po exporcie dokumentu.
 35. Marża dla produktów na FS – ustala marże w % na wszystkie produkty zaimportowane z firma 1.
 36. Eksport FS->FZ do firma1 – funkcjonalność aktywuje export faktury sprzedaży FS z firmy 2, i zapisuje jako faktura zakupu FZ w firma1.
 37. Pobieraj stany i magazyny z Firmy 2 – Funkcja określa z której firmy mają być pobierane stany magazynowe do Baselinker. W przypadku aktywacji tej funkcji należy ustawić odpowiedni magazyn w zakładce Magazyny.
 38. Wykonaj jednorazowo – wykonuje export/import dokumentów jednorazowo. Funkcjonalność można ustawić jako automatyczną w Automatyzacja ->Wyślij dokumenty firma1-> firma2->firma1;
 39. Pomijaj opłaty za przesyłki – przy tworzeniu dokumentu w Firma 2 pomijane są koszty wysyłki które są wprowadzone jako usługa.
 40. Mapuj symbol/serie RO – można ustawić odpowiednią serie lub symbol na dokumencie RO w Firma 2 , podobnie jak w przypadku opisane funkcji dla Firma 1. Gdy funkcja jest aktywna mapowanie zdefiniowane dla Firma 1 jest nieaktywne.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.