...

Wysyłka i płatności

Zakładka umożliwia konfigurację sposobów wysyłki (pozycji z kosztem transportu) oraz formy płatności:

 • Sposobów wysyłki w Comarch ERP XL (pozycji dokumentu pokrywającej koszt wysyłki) do sposobów wysyłki z BaseLinkera
 • Form płatności z Comarch ERP XL z formami płatności z BaseLinkera
 1. Wysyłka – Powiązanie sposobów wysyłki z Baselinker, z sposobami wysyłki (TOWAR TYPU USŁUGA) w Comarch ERP XL.
  1. Domyślny Kod wysyłki – kod usługi z Comarch ERP XL, domyślna wartość jaka zostanie przyporządkowana wszystkim zamówieniom. UWAGA – w takiej konfiguracji nie można przypisać wielu usług.
  2. XL- lista kodów wysyłek (usług) w Comarch ERP XL.
  3. Baselinker – sposoby Wysyłek w BaseLinker. Wartość należy przekopiować z BaseLinker.
  4. Dodaj – dodaje wybrane wartości pól Comarch ERP XL, BaseLinker do tabeli przyporządkowania.
  5. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.
  6. Domyślna wysyłka, gdy brak w mapowaniu – Wartość jaka jest przypisywana, gdy mapowania nie zawierają odpowiedniej pary.
  7. VAT na wysyłce zawsze 23% – usługa transportowa dodawana zawsze ze stawka VAT 23%

 1. Płatności – powiązanie formy płatności z BaseLinker, z formą płatności w Comarch ERP XL.
  1. Forma płatności– kod płatności z Comarch ERP XL, domyślna wartość jaka zostanie przyporządkowana wszystkim zamówieniom. UWAGA – w przypadku zaznaczenia tej opcji, mapowanie pozostałych wartości nie jest możliwe.
  2. Termin Płatności – Termin płatności jaki jest przypisywany przy mapowaniu jest ustalany dla każdej pozycji osobno w przypadku domyślnej formy płatności jak również formy płatności ustalanej przy braku mapowania brany jest aktualnie wybrany termin.
  3. XL– Lista form płatności w Comarch ERP XL.
  4. Baselinker – sposób płatności w Baselinker. Wartość należy przekopiować z BaseLinker.
  5. Dodaj – dodaje wybrane wartości pól Comarch ERP XL, BaseLinker do tabeli przyporządkowania.
  6. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.
  7. Domyślna forma płatności, gdy brak w mapowaniu – Wartość jaka jest przypisywana, gdy mapowania nie zawierają odpowiedniej pary.
 2. Aktualizacja kosztu wysyłki – zmiana kosztu wysyłki na zamówieni w XL na podstawie zamówienia w BL
  1. Aktualizuj koszt wysyłki – definiuje czy funkcjonalność jest aktywna
  2. Status do pobrania – Status w BL na podstawie którego zmieniany jest koszt
  3. Status po pobraniu – Status, do którego przenoszone jest zamówienie po wykonaniu zmiany

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.