...

Zakładka dotycząca eksportu/importu towarów między Comarch ERP XL-em a BaseLinkerem.

Domyślnie eksportowana jest cała baza towarów można ją zawęzić poprzez poniższą konfiguracje.

  1. Zaawansowana obsługa atrybutów – parametr archiwalny mający zastosowanie w pierwszych konfiguracjach
  2. Kontrola duplikatów przy eksporcie – sprawdzanie czy wysyłany z Comarch ERP XL-a produkt jest już w BaseLinkerze.
  3. Wysyłaj wagę brutto – wysyła w towarach wagę brutto zamiast netto
  4. Aktualizacja stanów uwzględniaj rezerwacje z flagą rezerwuj zasoby – uwzględniane są rezerwacje zasobowe.
  5. Tylko eksport towarów z dodanym atrybutem – wysyła tylko towary, które mają dodany wskazany w polu po prawej atrybut (wartość nie ważna tylko liczy się czy jest dodany atrybut)
  6. Eksport z atrybutem o wartości – Wysyła towary ze wskazanym wyżej atrybutem ale z wartością atrybutu wskazanego w tym polu.
  7. Obsługa opakować zbiorczych –Dla towarów ze wskazanym obok atrybutem wysyła ilość i cenę przemnożoną przez pierwszą zdeklarowaną jednostkę pomocniczą na towarze. (Działa tylko wtedy, gdy w BaseLinkerze opakowanie jest zbiorcze a nie na odwrót, ponieważ BaseLinkere nie przechowuje ilości z miejscami po przecinku)
  8. Zeruj ilości dla towarów z atrybutem – dla towarów z dodanym wskazanym atrybutem wysyła ilość 0
  9. Aktualizacja produktów XL-BaseLinker – wskazujemy tu które pola mają być aktualizowane na towarach, a które pozostawać niezmienione

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.