...

Moduł umożliwia na podstawie arkusza Excel import rabatów procentowych na wszystkie towary z arkusza dla wszystkich kontrahentów mających wybraną wartość atrybutu Grupa rabatowa.

Plik Excel musi mieć identyczną strukturę jak plik wzorca identyczne nagłówki i w kolumnie F musi być kod EAN a w kolumnie M rabat%. https://eltes1-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/office_elte-s_com/ETNXLIQKIHRBjPcICZ9agG4BwwlKZxCm-lbyyq3iisRrTQ?e=KpyEW4

Import nowych rabatów #

  1. Musza być usunięte wszystkie rabaty typu procentowy, jedne kontrahent jeden towar dla kontrahentów będących w importowanej Grupa rabatowej
    1. Rabaty można usunąć z poziomu programu wybierając wartość atrybutu kontrahenta i klikając “Usuń wszystkie rabaty wybranej grupy”
  2. Wybieramy wartość Atrybutu kontrahenta i klikamy “zaczytaj z Excela”
    1. Program zacznie importować wszystkie rabaty dla towarów znajdujących się w pliku Excel
  3. Informacje związane z poprawnością importu rabatów i błędach można znaleźć w ścieżce loga wskazanej w konfiguracji programu

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.