...

Optima do BaseLinkera – Wysyłanie dokumentów z ERP Optima do Baselinker

Przydatne przy zamówieniach wpływających z:

 1. Comarch e-Sklep i Comarch B2B
 2. Comarch Mobile Sprzedaż.
 3. Zamówienie dodawane z ręki w ERP Optima.

Najpierw należy ustawić konfiguracje w panelu Konfiguracja -> Ogólne -> Optima w celu wybrania odpowiedniego atrybutu zdefiniowanego wcześniej w Optima.

 1. Atrybut dokumentu status – Ustalamy wcześniej zdefiniowany w Optimie atrybut statusu zamówień który jest odpowiedzialny za wartości w polach: wartość atrybutu do wysłania, optima wartość atrybutu RO po dodaniu do BaseLinkera, optima wartość atrybutu BaseLikera zam. pobrane.
 2. Usuwaj logi starsze niż – funkcja usuwa automatycznie plik z logami jaki zapisuje się w folderze wskazanym w polu” ścieżka logi”, można wybrać ile dni wstecz takie pliki mają być usuwane.

Reszta ustawień znajduje się w zakładce Konfiguracja -> Optima do BaseLinkera.

Optima do BaseLinker

 1. Optima wartość atrybuty na RO determinującego dodanie do BaseLinkera – Jest to wartość atrybutu na RO, który decyduje jaki dokument będzie wysłany do BaseLinkera->Zamówienia. Kod atrybutu jest definiowany w zakładce Ogólne. “Atrybut status dokumentu”

  Ważne: Jak jest wybrana wartość atrybutu to wyłączana jest możliwość wskazania: Eksportuj wszystkie RO.
 2. Dodaj nr zam. BaseLinker do nr zam. Optima – dodaje numer zamówienia z baselinker do nr zamówienia RO w Optima.
 3. Dodaj nr zam. BaseLinker do Atrybutu Optima – dodaje numer zamówienia z Baselinker do wskazanego atrybutu w RO w Optima.
 4. Wysyłaj RO tylko zatwierdzone – wysyłanie zamówień Ro do Baselinker tylko które są zatwierdzone, nie w buforze.
 5. Eksportuj wszystkie RO
  1. Eksport wszystkich zamówień – Pobierane są wszystkie dokumenty RO zatwierdzone. Można ustawić domyślnie, ile dni wstecz mają być pobierane takie zamówienia. Po dodaniu nadawany jest atrybut wskazany w Atrybut status dokumentu.
  2. Eksport zamówień bez pochodzących z allegro – Pobierane są wszystkie dokumenty RO zatwierdzonych i nie pochodzących z allegro. Wystawionych dobę wstecz i nie mające atrybutu Status BaseLinkera.
  3. Eksport tylko z E-sklep – eksportuje zamówienia RO do Baselinker z wybranego przedziału czasowego tylko pochodzące z esklep Comarch.
 6. Kod atrybutu dla pole sposób dostawy- ustawia wartość atrybutu z Optima jaki ma pojawić się w zamówieniu Baselinker w polu “sposób wysyłki”,
 7. Kod atrybutu dla Klient (Login) ustawia wartość atrybutu z Optima jaki ma pojawić się w zamówieniu Baselinker w polu “Klient (Login)”,
 8. Kod atrybutu dla data złożenia- ustawia wartość atrybutu z Optima jaki ma pojawić się w zamówieniu Baselinker w polu “daty złożenia”,
 9. Kod atrybutu dla zapłacono- ustawia wartość jaka ma pojawić się w zamówieniu Baselinker w polu Informacje o zamówienie ->Zapłacono. Wartość oczekiwana w atrybucie Optima to “Zapłacono”, wtedy pojawi się pełna kwota zapłaty. Jakakolwiek inna wartość ustawi pole zapłaty na 0.00 zł.
 10. Pole dodatkowe 2- możemy ustawić kod atrybutu dla dokumentu docelowego jaki będzie przekazywany we wskazanym atrybucie typu, FS, PA, WZ.
 11. Kontrola duplikatów (w pole dodatkowe 1 wpisywany jest nr RO) – przy wysyłce zamówienia z ERP Optimy do BaseLinkera sprawdzane jest czy w BaseLinkerze nie istnieje już zamówienie, które w polu dodatkowe 1 ma wysyłany nr RO.
 12. Status zamówień w BaseLinkera po dodaniu z Optimy – jest to status w BaseLinkera, jaki dostaje zamówienie dodane z ERP Optimy.
 13. Inny status jak pusty jakikolwiek atrybut – możemy ustawić inny status w BaseLinkera, jaki dostanie zamówienie, które nie ma uzupełnione wszystkich atrybutów wysyłanych do BaseLinkera.
 14. Optima wartość atrybutu RO po dodaniu do BaseLinkera – Jest to wartość atrybutu na RO, który jest ustawiany jak dokument zostanie wysłany do BaseLinkera.
 15. Eksport składników towarów złożonych -.
 16. Utwórz PWP dla TZ przy tworzeniu FS/PA/WZ -.
 17. Pobieraj nazwę sposobu wysyłki z zakładki e-sklep/e-sale – w przypadku aktywnego modułu e-sklep w Optima, pojawia się dodatkowa zakładka “e-handel” na karcie produktu, z której będzie pobierana wartość z pola “Koszt dostawy”. Funkcja działa tylko w przypadku ustawieniu jednego domyślnego sposobu wysyłki w integratorze.
 18. Mapowanie pól dodatkowych – mapowanie pozwala na połączenie odpowiedniego pola dodatkowego utworzonego w Baselinker z atrybutem Optima z którego będzie przekazywana wartość do wskazanego pola dodatkowego. Pola dodatkowe można wcześniej zdefiniować w Baselinker ->Zamówienia -> Ustawienia -> Pola dodatkowe. Przy mapowaniu należy zachować zgodność typów przy przekazywaniu wartości z atrybutu do pola dodatkowego tzn. atrybut optima typu text powinien być zmapowany z polem dodatkowym typu text.
 19. Mapowanie źródeł zamówienia ze względu na symbol lub atrybut– funkcja pozwala na mapowanie źródła zamówienia w Baselinker do przekazanego atrybutu dokumentu z Optima. W chwili przesłania dokumentu z Optima do Baselinker, jeżeli będzie znajdował się atrybut wskazany w mapowaniu to po dodaniu takiego zamówienia w Baselinker w polu “Pochodzenie” pojawi się wartość źródła pochodzenia ustawiona w mapowaniu. W innym przypadku ustawiana jest zawsze standardowa wartość “Osobiście/tel.” Na podobnej zasadzie działa mapowania ze względu na symbol dokumentu RO. Tu należy mieć na uwadze żeby nazwy mapowanych symboli były od siebie różne.
 20. Atrybut dla “Klient chce fakture” – ustawia wartość atrybutu dla dokumentu wysyłanego do Baselinker, który spowoduje ustawienie funkcji “Klient chce fakture” na zamówieniu Baselinker. Dla tej funkcji na każdym atrybucie musi być ustawiona wartość “tak”;
 21. Dodatkowe ustawienia dla Esklep-Comarch – funkcja powala na przekazanie wartości wskazanych w konfiguracji, które są nadane przez moduł esklep w zamówieniach i przekazanie ich do odpowiednich pól w baselinker.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.