...

Połączenie z Comarch ERP XL i SQL

Po każdej modyfikacji należy kliknąć na przycisk ZAPISZ w celu zapisania zmian albo ANULUJ w celu wyjścia z konfiguracji bez zapisywania.

Przed uruchomieniem integracji należy skonfigurować program. Pierwszym etapem jest połączenie z Comarch ERP XL. Zakładka Ogólne. Należy odpowiednio uzupełnić:

 1. Operator – Jest to wartość pola Operator z okna logowania do Comarch ERP XL
 2. Hasło – Jest to wartość pola Hasło z okna logowania do Comarch ERP XL
 3. Firma – Jest to wartość pola Firma z okna logowania do Comarch ERP XL

 1. Na samym końcu należy nacisnąć przycisk “Sprawdź połączenie”. Jeśli połączenie jest poprawne pojawi się komunikat “SUKCES!!!”
 2. Moduły są pobierane według powyższej konfiguracji. Ważne, żeby podczas dodawania danych do Comarch ERP XL była wolna licencja na moduły użytkownika. Zaleca się stworzenie dedykowanego użytkownika w Comarch ERP XL i wydzielenie osobnego klucza pod program.
 3. Nazwa serwera – Adres / nazwa instancji serwera SQL, na którym działa baza wybranej firmy.
 4. Nazwa bazy – Nazwa Bazy SQL, na której działa wybrana firma.
 5. Windows Authentication / SQL Server Authentication – wybór sposobu logowania do SQL.
 6. Login – Nazwa użytkownika SQL z uprawnieniami do tworzenia i modyfikowania tabel oraz procedur oraz do odczytu i modyfikacji danych.
 7. Hasło – Hasło do podanego użytkownika SQL.
 8. Sprawdź połączenie – funkcja przeprowadza test połączenia z silnikiem SQL.
 9. Ścieżka logi jest to ścieżka, w której zapisywane będą zapisywane logi program.
 10. Usuwaj logi starsze niż X dni – W przypadku zaznaczenia program automatycznie usuwa pliki z logami starsze niż wybrana ilość dni.
 11. Atrybut statusu dokumentu – Wybór statusu, który definiuje status wysyłki zamówienia z XL-a do BaseLinkera
 12. GID Firmy – Numer identyfikacyjny firmy – Najprostszy sposób na pozyskanie tego numeru to wejście na kartę dowolnego towaru i trzymając klawisz CTRL nacisnąć myszką w lewym górnym rogu Drukuj po czym pojawi się okno podglądu wydruku i na zakładce parametry pojawi się GIDFirma = NASZ NUMER GID FIRMY

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.