...

 • Sekcja XL-Login:
  1. Operator – nazwa operatora xl z modułem administrator
  2. Hasło – hasło operatora
  3. Nazwa Firmy – nazwa firmy na jakiej działamy (Wyświetlana przy logowaniu do XL-a)
 • Sekcja SQL:
  1. Nazwa Serwera – adres / nazwa instancji SQL, do której się łączymy
  2. Nazwa Bazy – nazwa bazy danych firmy, do której się łączymy w XL-u
  3. Windows Authentication / SQL Server Authentication – wybór sposobu logowania do SQL.
  4. Login – nazwa użytkownika z uprawnieniami do UPDATE i INSERT na tabelach
  5. Hasło – hasło do ww. użytkownika SQL
 • Sekcja FTP
  1. Serwer FTP – Adres serwera ftp, na który się łączymy
  2. Login – użytkownik serwera FTP
  3. Hasło – hasło dla ww. użytkownika FTP
  4. Lokalizacja – ścieżka na serwerze FTP, z której będą pobierane zdjęcia
  5. Pobieranie z serwera FTP – czy chcemy pobierać zdjęcia z serwera FTP
 • LOGI
  1. Ścieżka logi – Ścieżka, w której będą zapisywały się pliki z danymi diagnostycznymi oraz informacjami o błędach.
 • GID Firmy – Id firmy generowane przez XL dla bazy na jakiej działamy – wymagane

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.