...

Połączenie z BaseLinker

Aby połączyć program z BaseLinkerem należy uzupełnić pole: Token API Baselinker.

Instrukcja Uzyskanie tokenu API:

  1. Należy zalogować się do Panelu Administracyjnego Baselinkera https://login.baselinker.com/
  2. Następnie postąpić według instrukcji znajdującej się pod adresem:

https://baselinker.com/pl-PL/pomoc/wiedza/api/

Podczas instalacji trzeba będzie wprowadzić nazwę programu. Należy podać: ELTE-S integrator ERP Optima

  1. Po wygenerowaniu Tokenu należy przekleić go w pole: Token API Baselinker

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.