...

W zakładce kategorie można mapować grupy towarowe->kategorie między XL a BaseLinkerem. Gdy grupy towarowe zostaną połączone w mapowaniu to z chwilą dodania nowych produktów lub ich aktualizacji do BaseLinker zostaną również przypisane grupy jako kategorie z mapowania. Należy wskazać katalog w BaseLinker, oraz kategorie do której ma być przesłane nowe drzewo kategorii z XL. Jeżeli ma być to nowe drzewo kategorii w wskazanym katalogu, to wtedy to pole może być puste.

W mapowaniu wykorzystywana jest tylko jedna kategoria z XL wskazana jako domyślna grupa w: “karta towaru -> Grupy”. W przypadku gdy nie ma potrzeby dodawania nowych kategorii lub ich aktualizacji na produktach w BaseLinker, należy usunąć wszystkie elementy z mapowania lub usunąć poszczególne kategorie które nie mają ulec aktualizacji.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.