...

Zakładka umożliwia ustawienie mapowania sposobów dostawy jakie są przekazywane z BaseLinker ze sposobami dostawy zdefiniowanymi z Optima jako atrybut dokumentu.

Mapowanie sposobów dostawy według atrybutu – umożliwia aktywowanie funkcji.

  1. Atrybut dokumentu sposób dostawa – funkcja umożliwia wybranie zdefiniowanego wcześniej atrybutu dokumentu w Optima, który będzie odpowiadał za zdefiniowanie odpowiedniego sposobu dostawy jaki otrzymamy na zamówieniu w Baselinker. Po wybraniu atrybutu, odpowiednie wartości zostaną załadowane do Optima Atrybut.
  2. Optima Atrybut- Umożliwia wybranie zdefiniowanych wcześniej wartości atrybutu z odpowiednimi wartościami sposobów wysyłki w Baselinker.
  3. BaseLinker – Umożliwia wybranie sposobów wysyłki z Baselinker z odpowiednimi wartościami atrybutów w Optima.
  4. Dodaj – dodaje wybrane wartości pól Optima, Baselinker do tabeli przyporządkowania.
  5. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.

Dodaj atrybut na dokument na podstawie atrybutów produktów zamówienia – funkcja pozwala nadać wskazany atrybut na dokument na podstawie atrybutów produktów (atrybuty typy lista). Przy mapowaniu należy przypisać ważność który atrybut produktu jest ważniejszy od innych. Taka logika pozwala ustalić jeden atrybut dla dokumentu na podstawie różnych atrybutów produktów. Jeżeli dane pozycje zamówienia nie będą posiadały zadanych atrybutów, lub wszystkie atrybuty będą takie same (taka sama ważność) to ustawi się wtedy atrybut domyślny wskazany w konfiguracji. Funkcja może zostać z powodzeniem wykorzystana w połączeniu z Konfiguracja -> Statusy -> Aktualizacja statusu zamówienia RO ze względu na atrybut. Wtedy po odpowiednim zmapowaniu atrybutu dokumentu do statusu baselinker, po utworzeniu dokumentu i nadaniu odpowiedniego atrybutu, zostanie zmieniony status w baselinker na wskazany w mapowaniu.

  1. Optima Atrybut Dokumentu – wyświetla atrybuty dokumentów ustawione w Optima.
  2. Optima Atrybut Towaru – wyświetla atrybuty towarów ustawione w Optima.
  3. Wartość atrybutu towaru – wyświetla wartości z wybranego atrybutu towary.
  4. Poziom ważności – nadaje wagę/ważności atrybutom towaru.
  5. Domyślny atrybut dokumentu gdy nie spełnia warunków – nadanie domyślnego atrybutu dokumentu.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.