Automatyzacja służy do skonfigurowania, co jaki czas w minutach będą się wykonywały akcje wymieniające dane między ERP Optima i BaseLinker. Zalecana konfiguracja to 1 min. Synchronizator wysyła tylko zmodyfikowane dane, dlatego integracja może odbywać się nawet co 1 minutę i nie będzie ona obciążała systemu BaseLinker. Istnieje możliwość skonfigurowania krótszego czasu pomiędzy integracjami nawet co 5 sekund.

 1. Automatyczna synchronizacja – po zaznaczeniu tego parametru zostanie uruchomiona automatyczna wymiana danych między ERP Optima, a BaseLinker.
 2. Częstotliwość synchronizacji (min) – Czas w minutach co jaki ma się uruchamiać wymiana danych.
 3. Indywidualna częstotliwość synchronizacji – pozwala ustalić indywidualne interwały czasowe na poszczególne operacje, w cyklu “wywołuj akcje co ile minut” – wywołuje cyklicznie akcje o określony przedział w minutach. W przypadku gdy chcemy wywołać akcje o konkretnej godzinie to wtedy należy wybrać odpowiednią godzinę z tabeli “o godzinie”. Można ustawić maksymalnie dwie takie godziny w ciągu dnia. Gdy wartości o godzinie są różne od 00:00 to akcja “co ile minut” nie jest wykowywana, tylko wykonywana jest akcja “o godzinie”.
 4. Pobierz zamówienia z BaseLinker do Optimy – z BaseLinker będą automatycznie eksportowane do Optima nowe zamówienia, spełniające założenia z zakładki
 5. Wyślij zamówienia z Optimy do BaseLinker – z Optima będą automatycznie eksportowane do BaseLinker nowe zamówienia, spełniające założenia z zakładki
 6. Pobierz towary z BaseLinker do Optimy – pobiera towary z BaseLinker i dodaje w Optima. W celu nieduplikowania pobranych wartości należy mieć włączoną opcję “Kontrola duplikacji” w zakładce BaseLinker.
 7. Wyślij towary z Optima do BaseLinker – pobiera towary w Optima i wysyła je do systemu BaseLinker.
 8. Wyślij FS z Optimy do BaseLinker – wysyła faktury sprzedaży wygenerowane w Optima do systemu BaseLinker.
 9. Łączenie Zam. BaseLinker z zam. Opt – łączenie zamówień z BaseLinker z zamówieniami z ERP Optima
 10. Aktualizacja stanów – aktualizuje stan ilości produktów Optima -> BaseLinker.
 11. Aktualizacja cen- aktualizuje ceny produktów Optima -> BaseLinker.
 12. Import dokumentu z csv – automatycznie importuje dokument handlowy ustalony w Dodatkowe 2 -> import dokumentów z csv.
 13. Wysyłanie FS/FZ między firmami – w przypadku aktywnej funkcji kontroli braków między firmami, automatycznie wystawia dokumenty FZ/FS z powstałych dokumentów PZ/WZ na braki towarowe między firmami. Żeby działała taka kontrola musi być aktywna funkcja “Kontrola stanów ma pod RO” w zakładce “BaseLinker do Optima” oraz Kontrola braków między firmami -> Wystaw WZ firma1 PZ firma2 -> Przekształć PZ->FZ i WZ->FS w zakładce “Firma2”.
 14. Aktualizacja towarów – aktualizuje produkty z Optima -> BaseLinker.
 15. Aktualizacja stanów wszystkie towary – aktualizuje stany wszystkich zmapowanych produktów w określonym interwale czasowym. Zaleca się ustawienie interwału godzinowego w przypadku dużej ilości produktów, ze względu na długi czas procesu.
 16. Eksport stanów do pliku csv – zapisuje stany wszystkich zmapowanych produktów do pliku csv w wskazanym folderze.
 17. Eksport numerów trackingowych do pliku csv – zapisuje numery trackingowe do pliku csv według wskazanego statusu w BaseLinker.
 18. Ukryj przyciski gdy akcje nieaktywne – funkcja pozwala zabezpieczyć resztę nieaktywnych funkcji przed przypadkowym ich wywołaniem. W przypadku aktywnej funkcji, akcje które nie są wskazane w konfiguracji do automatyzacji, dezaktywują przyciski na panelu głównym integratora.
 19. Dodaj wywołania Sync do logów – dodaje dodatkowy zapis do pliku log w chwili wywołania danej funkcji przez automat.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes