...

Zakładka umożliwia ustawienie mapowania sposobów dostawy jakie są przekazywane z BaseLinker ze sposobami dostawy zdefiniowanymi z Comarch ERP XL. (jeżeli nic nie zostanie wskazane lub w mapowaniu nie znajdzie się odpowiednia pozycja to do XL-a zostanie przepisana dokładna wartość z BaseLinkera)

  1. Domyślny sposób dostawy- jeśli wszystkie ZS mają mieć jeden sposób dostawy trzeba uzupełnić to pole
  2. XL- wartość sposobu dostawy w Comarch ERP XL
  3. BaseLinker – Umożliwia wybranie sposobów wysyłki z BaseLinker
  4. Dodaj – dodaje wybrane wartości pól XL, BaseLinker do tabeli przyporządkowania.
  5. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.