...

Zakładka umożliwia przypisanie dedykowanego wydruku faktury, ze względu na źródło pochodzenia zamówienia w BaseLinkerze.

 1. FS id Wydruku dorabianego – Id wydruku FS, który ma się eksportować do BaseLinkera. Wydruk musi być w technologii Crystal Reports. Jeżeli wartość jest 0 to pobierany jest standardowy wydruk faktury optima o id 1278.
 2. Pa id Wydruku dorabianego – Id wydruku FS, który ma się eksportować do BaseLinkera. Wydruk musi być w technologii Crystal Reports. Jeżeli wartość jest 0 to pobierany jest standardowy wydruk faktury optima o id 1278.
 3. Id wydruku dorabianego dla walut – id wydruku FS gdy waluta w dokumencie jest inna niż PLN. Jeżeli wartość jest 0 to pobierany jest standardowy wydruk faktury optima o id 1260.
 4. WZ Id Wydruku dorabianego – id wydruków dorabianych dla WZ, wydruk musi być w technologii Crystal Report.
 5. Dodaj wydruk FS/PA do pola dodatkowego – dodaje dodatkowo wydruk FS/PA do wskazanego pola dodatkowego BaseLinker. Można wpisać wartość id dedykowanego wydruku zarówno dla FS jak i PA. Jeżeli wartości są 0 to jest przesyłany standardowy wydruk.
 6. Wydruki FS ze względu na źródło zamówienia – pozwala ustawić zdefiniowany wcześniej w Optima wydruk Faktury Sprzedaży FS ze względu na źródło zamówienia z Baselinker.
 7. Wydruki FS ze względu na ISO kraju – pozwala ustawić zdefiniowany wcześniej w Optima wydruk Faktury Sprzedaży FS ze względu na kod ISO kraju nabywcy z zamówienia z Baselinker.
 8. Wydruki ze względu na pole dodatkowe BaseLinkera – ustawia konkretnego wydruku (id) ze względu na przekazaną wartość polu dodatkowym BaseLinker.
 9. Optima id wydruku – numer id wydruku zdefiniowanego w Optima.
 10. Baselinker Marketplace – źródło zamówień w Baselinker.
 11. Nazwa konta(Id)– dodatkowy parametr rozróżniający kilka marketplace pochodzących z jednego źródła, np. kilka sklepów allegro, będą mieć to samo pochodzenie allegro, ale już innym numer Id.
 12. Usuń – usuwa wybrane mapowanie.
 13. Dodaj – dodaje wybrane mapowanie do listy.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.