...

Zakładka umożliwia przypisanie Serii ZS ze względu na źródło i konto pochodzenia zamówienia w BaseLinkerze

 1. ZS ustaw serie ze względu na kraj pochodzenia ISO kraju – Ustawia serie jako dwuznakowy kod iso kraju wysyłki, działa dla krajów unii europejskiej.
 2. Seria ZS ze względu na pochodzenie – ustawiamy dodatkowo parametr seria w numerze dokumentu ZS jaki został zmapowany w “Seria/Symbol ZS ze względu na pochodzenie zamówienia”.
 3. ERP XL- wyświetla listę wartości Serii z ERP XL w zależności od zaznaczonych powyższych pól.
 4. BaseLinker – wyświetla listę dostępnych market place / integracji zdefiniowanych w BaseLinker.
 5. Nazwa konta Id – dodatkowy parametr rozróżniający kilka market place pochodzących z jednego źródła, np. kilka sklepów allegro, będą mieć to samo pochodzenie allegro, ale już innym numer Id.
 6. Usuń – usuwa wybrane mapowanie.
 7. Dodaj – dodaje wybrane mapowanie do listy.
 8. Seria FS ze względu na rodzaj kontrahenta – wskazuje nadawanie serii na FS w zależności od tego czy klient w zamówieniu ma NIP czy nie według wskazań w polach poniżej
 9. Seria ZS ze względu na pole dodatkowe BaseLinker – aktywuje funkcjonalność
 10. Seria ZS – wybieramy z listy serie, która zostanie dodana do mapowania
 11. Pole dodatkowe BaseLinker – Wybieramy pole dodatkowe z BaseLinkera, którego wartość będzie brana pod uwagę.
 12. Wartość Pola dodatkowego – Wartość pola dodatkowego, która wskazuje na wybraną obok serię

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.