...

Zakładka, w której konfigurujemy jaki dokument się tworzy, gdy w zakładce XL do BL wybraliśmy opcje Dokument końcowy zamiast zamówienia

  1. Ustaw typ dokumentu ze względu na typ zamówienia – pozwala ustawić automatycznie tworzony typ dokumentu w XL typu FS, WZ ze względu na źródło pochodzenia zamówienia.
  2. Dokument końcowy ze względu na źródło zamówienia – pozwala ustawić dokument docelowy na zamówieniu względem źródła zamówienia
  3. XL typ dokumentu – nazwa typu dokumentu jaki ma być tworzony w XL-u.
  4. Źródło zamówień BaseLinker – źródło zamówień w BaseLinker.
  5. Nazwa konta (Id)- dodatkowy parametr rozróżniający kilka marketplace pochodzących z jednego źródła, np. kilka sklepów allegro, będą mieć to samo pochodzenie allegro, ale już innym numer Id.
  6. Dodaj – dodaje wybrane wartości pól XL, BaseLinker do tabeli przyporządkowania.
  7. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.