...

Konfiguracja dodawania

W konfiguracji można wskazać poniższe parametry decydujące o sposobie działania aplikacji:

Rozliczanie z istniejącymi płatnościami. Po zaznaczeniu tego parametru reszta konfiguracji nie będzie dostępna, gdyż tyczy się dodawania płatności.

 1. Narzuć rejestr – opcja ta pomija konfiguracje rejestrów programu i importuje płatności tylko do ustalonego rejestru
 2. Nie bilansuj zwrotów – Transakcje mające zwroty zostaną dodane dwoma zapisami
 3. Kontrola duplikacji – Program kontroluje po opisie (id płatności z opisu) czy nie została już dodana. Jeśli istnieje nie dodaje po raz kolejny.
 4. Ustaw ręcznie datę płatności – umożliwia wskazanie ręcznie daty dodania płatności. Domyślnie data płatności jest pobierana z zaczytywanego pliku
 5. Numer wyciągu bankowego – umożliwia dodanie z ręki numeru wyciągu, który zostanie dodany do opisu płatności.
 6. Dodaj numer dokumentu rozliczanego na opisie płatności – do opisu importowanych płatności jest dodawany numer dokumentu, z którym płatność została rozliczona
 7. Opis pobierany z pliku – dodatkowy dedykowany opis, bez obróbek który występuje w pliku
 8. W opisie tylko nr dokumentu – w opisie zawarta jest tylko informacja o numerze dokumentu danej płatności
 9. Dodaj rozbudowany opis – tworzy opis płatności na podstawie wcześniej wielu zdefiniowanych kolumn, jest możliwość modyfikacji opisu.
 10. PayU plik Esklep – jest to uwzględnienie pliku Esklep, na której podstawie dokumenty są pobierane na podstawie loginów
 11. PayU Walutowe opis tylko OrderId – do opisu płatności z PayU zostanie dodany tylko opis
 12. PayU pobieraj tylko nr dok – wyszczególnienie nr dokumentu z importowanego pliku PayU
 13. Dodaj KW na prowizję
 14. Dodaj numer wyciągu na konto przeciwstawne
 15. Dodaj zgrupowana prowizję – Tworzy dodatkową KW na prowizję wszystkich zsumowanych płatności w pliku
 16. Dodaj zgrupowane wypłaty na podstawie numeru – tworzy dodatkowe KW grupując je po numerach
 17. Pobieraj datę z pliku dla transakcji walutowych – w przypadku wgrywania płatności z walutą inną niż PLN, program będzie wymuszał pobieranie z pliku daty z pliku
 18. Nie dodawaj KW – program nie dodaje żadnych zapisów kasowo bankowy na rozchód
 19. Rozliczaj magazyn walut przy zapisie – przy zapisie KB program próbuje rozliczyć od razu magazyn walut według kursu MW- KP – bieżący, KW – historyczny
 20. Dedykowany symbol dokumentów – możliwość ustawienia własnego symbolu dla wszystkich dokumentów
 21. Dpd dodaj nr FS zamiast nr listu
 22. FedEx dodaj nr FS zamiast nr listu
 23. Dodaj płatność na wybranego kontrahenta

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.