Panel główny wyświetla podstawowe informacje o stanie aktualizacji oraz o aktualnie wykonywanych operacjach. Dodatkowo z tego Panelu, na żądanie, można uruchomić część funkcjonalności.

 1. Pobierz zamówienia z BaseLinker do Optimy
  1. Pobiera zamówienia z BaseLinker na podstawie zdefiniowanych parametrów w Konfiguracja->BaseLinker
  2. Dodaje zamówienia do Optima zgodnie z parametrami zdefiniowanymi w Konfiguracji.
 2. Wyślij zamówienia z Optimy do BaseLinker
  1. Umożliwia wysłanie zamówień z ERP Optimy do BaseLinker.
 3. Pobierz towary z BaseLinker do Optimy
  1. Pobiera towary z BaseLinker do ERP Optimy.

Kod EAN, Kod SKU, Nazwa produktu, stawka VAT, waga, opis.

 1. Wyślij towary z Optimy do BaseLinker

Wysyła produkty z Optima do BaseLinker. Dodawane cechy produktu z Optima to:

Kod EAN, Kod SKU, Nazwa produktu, stawka VAT, waga, opis, wysokość, szerokość, długość, grupa towarowa domyślna(kategoria), zdjęcia (max 16 szt.), lokalizacja (jeżeli produkt posiada taki atrybut i jest zmapowany)

 1. Wyślij FS z Optimy do BaseLinker
  1. Przekształca dokument RO do FS/PA. (lub na inny typ, jeśli wskazano w konfiguracji). Wysyła dokument faktura sprzedaży FS/PA w PDF wygenerowany w Optima do BaseLinkera.
 2. Łączenie towarów Optima <-> BaseLinker
  1. Pobiera wszystkie towary z BaseLinkera i odszukuje towary w ERP Optima po SKU w BaseLinker = Kod w ERP optima lub EAN = EAN.
 3. Aktualizacja stanów
  1. Pobiera aktualny stan produktu w ERP Optima i aktualizuje ilość produktów w BaseLinker.
 4. Aktualizacja cen
  1. Pobiera aktualne ceny produktu w ERP Optima i aktualizuje ceny produktów w BaseLinker.
 5. Aktualizacja towarów
  1. Aktualizuje zmiany jakie zaszły na karcie towaru w Optima i wysyła je do BaseLinker. Aktualizowane cechy produktu to:
 • Kod EAN,
 • Kod SKU,
 • Nazwa produktu,
 • stawka VAT,
 • waga,
 • opis jako opis HTML z optima, opis dodatkowy 1 jako opis główny optima,
 • wysokość,
 • szerokość,
 • długość,
 • grupa towarowa domyślna(kategoria),
 • zdjęcia (max 16 szt.),
 • Linki,
 • ilość,
 • cena brutto,
 • Lokalizacje (musi być zmapowana lokalizacja w atrybutach towaru, oraz wskazany atrybut zmapowany z katalogiem BaseLinker w zakładce Towary).
 • Pola dodatkowe towarów (jeżeli atrybuty towaru optima są zmapowane z polami BaseLinker w zakładce atrybuty -> atrybuty towaru)

 

Dodatkowo można ustawić pobieranie towarów do aktualizacji:

 • Od ostatniej daty modyfikacji dokumentu. Tu jest ważne, że taka modyfikacja produktu musi nastąpić z poziomu użytkownika Optima po naciśnięciu przycisku Zapisz na karcie towaru. Wtedy ta data w systemie zostanie zmodyfikowana w dniu Zapisu. W sytuacji gdy zmiany towarów nastąpiły poprzez zmiany bezpośrednio na bazie danych Optima, data ostatniej modyfikacji nie jest aktualizowana.
 • Jednorazowo wszystkich towarów – tu trzeba mieć na uwadze że w przypadku dużej ilości zdjęć i produktów na magazynie, może dojść do błędu związanego z pełną pamięcią, wtedy warto skorzystać z opcji pobrania towarów bez zdjęć.

WAŻNE Przed aktualizacją należy zaznaczyć odpowiednie parametry w Konfiguracja -> Towary -> Aktualizacja produktów Optima –BaseLinker.

 

 1. Łączenie zam. BaseLinker z zam. z Optimą
  1. Łączy istniejące zamówienia z ERP Optimy z zamówieniami w BaseLinker.
 2. Pobierz zamówienia spakowane
  1. Pobiera informacje o spakowaniu zamówienia z ERP Optimy do BaseLinker. Wykorzystywane, gdy pakowanie odbywa się poprzez program Magazynier.
 3. Konfiguracja – uruchamia panel konfiguracyjny
 4. O programie – przenosi do instrukcji
 5. Pomoc – uruchamia TeamViewera
 6. Pokaż logi – uruchamia folder z plikami logi, który został wskazany w konfiguracji.
 7. Dodatki do optimy – przenosi naszego sklepu z pozostałymi dodatkami znacznie ułatwiającymi pracę z systemem optima.
 8. ELTES– przenosi na naszą stronę główna www, gdzie można dowiedzieć się m.in. o kolejnej aktualizacji naszego integratora.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes