...

  1. Przypisz kategorie sprzedaży do dokumentu RO – w przypadku zdefiniowanych kategorii dokumentów w Optima, można przypisać daną kategorie dla dokumentu w zależności od źródła zamówienia (marketplace);
  2. Globalna kategoria dokumentu sprzedaży – przypisuje domyślną kategorie dokumentu na wszystkie dokumenty RO.
  3. Mapowanie kategorii dokumentu – pozwala zmapować daną kategorię dokumentu jaka ma być przypisana do dokumentu RO na podstawie źródła zamówienia z Baselinker.
  4. Kategoria dokumentu – wybór kategorii dokumentu z optima.
  5. Źródło zamówień BaseLinker – źródło zamówień w Baselinker.
  6. Nazwa konta (Id)- dodatkowy parametr rozróżniający kilka marketplace pochodzących z jednego źródła, np. kilka sklepów allegro, będą mieć to samo pochodzenie allegro, ale już innym numer Id.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.