Zakładka umożliwia przypisanie magazynu z ERP Optima do konkretnego magazynu w BaseLinker

 1. Jeden magazyn – Magazyn BaseLinker – umożliwia wybór zdefiniowanego magazynu w Baselinker.
 2. Jeden magazyn -Kategoria BaseLinker – umożliwia wybór dostępnych kategorii zdefiniowanych w Baselinker.
 3. Pobierz zamówienia na inny magazyn – umożliwia pobranie dokumentów na inny magazyn ze względu na status zamówienia w Baselinker.
 4. Magazyn – ustawia docelowy magazyn na który mają być przesyłane zamówienia z Baselinker na podstawie zdefiniowanego wcześniej statusu.
 5. Status zamówień do pobrania w BaseLinker – ustawia status z Baselinker który będzie definiował pobranie konkretnego zamówienia na inny magazyn.
 6. Magazyny Optima – umożliwia wybór zdefiniowanego magazynu w Optima.
 7. Magazyny BaseLinker – umożliwia wybór zdefiniowanego magazynu w Baselinker.
 8. Katalogi BaseLinker – umożliwia wskazanie katalogu, do którego jest przypisany magazyn
 9. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.
 10. Dodaj – dodaje wybrane wartości pól Optima, BaseLinker do tabeli przyporządkowania.
 11. Aktualizuj zawsze wszystkie ilości– Funkcja pozwala, żeby za każdym razem, gdy jest wywołana funkcja “Aktualizuj stany”, zaktualizowały się stany wszystkich produktów, a nie tylko tych zmienionych. Funkcja przydatna w sytuacji, gdy mamy zmapowane kilka magazynów optima do jednego magazynu w Baselinker, wtedy sumowane są ilości produktów z poszczególnych magazynów w Optima i przesyłane do magazynu Baselinker.
 12. Magazyn dla dokumentów – jest to magazyn w ERP Optima, z którego będą pobierane ilości i na który będą dodawane dokumenty. Istnieje możliwość skonfigurowania bardziej zawansowanej obsługi magazynów. Patrz zakładka Magazyny.
 13. Dodaj RO/FS na magazyn ze względy na źródło zamówienia – mapowanie pozwala na ustawienie docelowego magazyny na który mają pobierać się konkretne zamówienia RO lub faktury sprzedaży FS Ze względu na źródło zamówienia (marketplace).
 14. Dodatkowy magazyn ze względu na pole dodatkowe BaseLinker – pozwala ustawić dodatkowy magazyn dla dokumentów ze względu na pole dodatkowe w BaseLinker.
 15. Magazyn Optima – pozwala wybrać odpowiedni magazyn w optima na który mają być przesyłane dokumenty.
 16. Baselinker źródło zamówień – źródło pochodzenia zamówień w BaseLinker.
 17. Nazwa konta (Id)- dodatkowy parametr rozróżniający kilka marketplace pochodzących z jednego źródła, np. kilka sklepów allegro, będą mieć to samo pochodzenie allegro, ale już innym numer Id.
 18. Dodaj – Dodaje wybrane wartości pól Optima, BaseLinker do tabeli przyporządkowania.
 19. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes