...

Połączenie z ERP Optima i SQL

Po każdej modyfikacji należy kliknąć na przycisk ZAPISZ w celu zapisania zmian albo ANULUJ w celu wyjścia z konfiguracji bez zapisywania.

Przed uruchomieniem integracji należy skonfigurować program. Pierwszym etapem jest połączenie z ERP Optima. Zakładka Ogólne. Należy odpowiednio uzupełnić:

 1. Katalog Optimy. Ścieżka, gdzie jest zainstalowana ERP Optima. Standardowa ścieżka to C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima
 2. Operator – Jest to wartość pola Operator z okna logowania do ERP Optima
 3. Hasło – Jest to wartość pola Hasło z okna logowania do ERP Optima
 4. Firma – Jest to wartość pola Firma z okna logowania do ERP Optima
 5. Pobierz moduły użytkownika – Po zaznaczeniu tego parametru pobierane są moduły użytkownika zaznaczone w konfiguracji. Gdy parametr odznaczony pobierane są moduły Kasa Bank i Handel
 6. Kasa Bank Plus – Po zaznaczeniu tego parametru pobierany jest moduł Kasa Bank Plus zamiast Kasa Bank.
 7. Handel Plus – Po zaznaczeniu tego parametru pobierany jest moduł Handel Plus zamiast Handel
 8. SQL -> Pobieraj z optimy. Zalecane użycie tej opcji. Przy takiej konfiguracji połączenie z serwerem SQL jest tworzone automatycznie przez użytkownika ERP Optimy. W takiej konfiguracji nie uzupełnia się połączenia z SQL. (Gdy zmieniamy serwer SQL, z którego korzystamy, należy wejść w konfigurację i nacisnąć “Sprawdź połączenie”). Od wersji 5.0 nie uzupełniana jest konfiguracja SQL.
 9. Na samym końcu należy nacisnąć przycisk “Sprawdź połączenie”. Jeśli połączenie jest poprawne pojawi się komunikat “SUKCES!!!”
 10. Moduły są pobierane według powyższej konfiguracji. Ważne, żeby podczas dodawania danych do ERP Optimy była wolna licencja na moduły użytkownika. Zaleca się stworzenie dedykowanego użytkownika w ERP Optima i wydzielenie osobnego klucza pod program.
 11. Ścieżka logijest to ścieżka, w której zapisywane będą zapisywane logi program.
 12. Atrybut dokumentu status – Pozwala ustawić atrybut jaki będzie wykorzystywana przy dokumentach w Optima w Konfiguracja -> Optima do BL.
 13. Usuwaj logi starsze – automatycznie, każdego dnia zostają usunięte pliki log starsze niż wskazane w konfiguracji.
 14. Kod firmy dla dokumentów wewnętrznych – ustala domyślny kod kontrahenta jaki ma zostać nadany dla dokumentów wewnętrznych firmy m.in. PWP
 15. Sprawdź połączenie – funkcja przeprowadza test połączenia z Optima oraz bazą danych Optima. Dodatkowo zwraca wersje integratora oraz wersje Optima. W celu prawidłowego działania, wersje muszą być jednakowe.

 

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.