...

Zakładka umożliwia skonfigurowania parametrów dodawania kontrahentów oraz przypisanie odpowiedniego kontrahenta ze względu na źródło zamówienia.

 1. Nie zakładaj kart kontrahenta dla osób fizycznych- opcja pozwala na niezakładanie nowych kartotek dla osób fizycznych w przypadku nowych zamówień w XL. Pozwala to na przypisanie jednego kontrahenta np.: “JEDNORAZOWY” w XL-u, do którego będzie odnosić się każde zamówienie osoby fizycznej.
 2. Nie zakładaj kart kontrahenta dla firm – opcja pozwala na niezakładanie nowych kartotek dla firm w przypadku nowych zamówień w XL. Pozwala to na przypisanie jednego kontrahenta np.: “JEDNORAZOWY” w XL-u, do którego będzie odnosić się każde zamówienie od firmy.
 3. Grupa nowego kontrahenta – jest to grupa, do której będą dodawani kontrahenci w ERP XL, tutaj należy podać numer GID grupy.
 4. Mapuj – pozwala na mapowanie grupy kontrahenta wg. Źródła i konta ze źródła oraz kodu Iso kraju na danym źródle. Jest to opisane niżej.
 5. Adres Dostawy taki sam jak nabywcy – do zamówienia adres dostawy jest ustawiany taki jak na fakturze.
 6. Dla istniejących kontrahentów pobieraj ExpoNorm z karty – dla istniejących kontrahentów dane o podatku VAT exportowym i status kontrahenta są pobierane z karty kontrahenta
 7. Sprawdzaj, czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT – program odpytuje stronę rządową po Nipie czy kontrahent jest płatnikiem Vat i ustawia taką opcje na karcie kontrahenta (Tylko dla nowych kontrahentów)
 8. Dla ISTNIEJĄCYCH kontrahentów z NIP-em użyj danych z karty kontrahenta – nie dodaje adresów, używa cen przypisanych do kontrahenta zamiast tych z BaseLinkera
 9. Użyj cen z BL-a – integrator uzupełnia wtedy ceny z BaseLinkera
 10. Dla ISTNIEJĄCYCH kontrahentów z NIP-em zamówienie od netto – wystawia zamówienie od netto, jeżeli klient ma NIP i istnieje już w systemie
 11. Osoba fizyczna podlega procedurze OSS – wprowadzane są stosowne oznaczenia i vat na zamówienia, ma zastosowanie dl XL-a w wersji 2022.1 i wyżej
 12. Nadpisz formę płatności z BL na kontrahencie w XL-u- wymusza nadpisanie domyślnej formy płatności na kontrahencie zdefiniowanym w XL.
 13. Nie dodawaj adresu, jeżeli kontrahent istnieje –jeżeli kontrahent istnieje w systemie to nie dodaje mu nowych adresów
 14. Akronim kontrahenta z NIP-em to nazwa firmy – domyślnie akronim dla tworzonych kontrahentów z NIP-em to ich NIP, po zaznaczeniu tego parametru jest to nazwa ucięta do odpowiedniej ilości znaków, w przypadku powtórzenia akronimu na koniec dodawana jest numeracja
 15. Kontrahent bez NIP-u akronim to imię i nazwisko – domyślnie dla kontrahentów bez NIP-u akronim to login jeżeli taki na zamówieniu jest w przeciwnym wypadku numer zamówienia z BaseLinkera, po zaznaczeniu tego parametru jest to imię i nazwisko ucięte do odpowiedniej liczby znaków oraz numeracja na końcu w przypadku powtórek
 16. Jeden kontrahent – Kod kontrahenta – Pozwala to na przypisanie jednego kontrahenta np. “JEDNORAZOWY” w XL do którego będzie odnosić się każde zamówienie osoby fizycznej.
 17. Kontrahent XL– nazwa wspólnego kontrahenta dla wszystkich osób fizycznych w zamówieniach.
 18. Źródło zamówień BaseLinker – źródło zamówień w Baselinker.
 19. Nazwa konta (Id)- dodatkowy parametr rozróżniający kilka marketplace pochodzących z jednego źródła, np. kilka sklepów allegro, będą mieć to samo pochodzenie allegro, ale już innym numer Id.
 20. Dodaj- dodaje wybrane wartości pól XL, Baselinker do tabeli przyporządkowania.
 21. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.
 22. Domyślny, gdy brak w mappingu – wskazujemy domyślny akronim jak będzie nadany, gdy wartość nie została zmapowana
 23. Mapping kontrahentów przed innymi mechanizmami – w pierwszej kolejności akronim jest brany z mappingu.
 24. Dla zmapowanych kontrahentów dodawaj tylko adres dostawy – dla kontrahentów, którzy są dodani w mappingu , dodawany jest wyłącznie adres dostawy.

KATEGORIE MUSZĄ BYĆ ZMAPOWANA DLA KAŻDEGO ZE ŹRÓDEŁ, KTÓRE OBSŁUGUJEMY

 1. Grupa kontrahenta – wskazujemy grupę kontrahenta
 2. Baselinker źródło zamówień – wskazujemy źródło zamówień dla jakiego ma być powyższa grupa przypisana
 3. Nazwa Konta – wskazujemy konto źródła zamówień dla jakiego ma być powyższa grupa przypisana
 4. ISO kraju – wskazujemy KOD ISO kraju dla jakiego ma być powyższa grupa przypisana, jeżeli nie wskażemy kodu kraju będzie do domyślna wartość dla źródła. Na przykład zdefiniujemy grupę dla konta allegro dla krajów PL, DE, IT oraz pustą to w przypadku FR system dobierze wartość grupy przy pustym kodzie kraju
 5. Usuń – usuwa zaznaczony mapping
 6. Dodaj – dodaje mapping na podstawie wartości w polach

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.