...

W tej zakładce możemy przypisać zdefiniowany własny opis jaki ma wyświetlać się na dokumencie handlowym w polu Dodatkowe-> Opis/Atrybuty w Optima. Opis jest wypełniony wartościami pobieranymi bezpośrednio z dodatkowych pól jakie są przekazywane razem z konkretnym zamówieniem z BaseLinker.

  1. Dodaj tylko login użytkownika do opisu – dodaje tylko login użytkownika na dokument do sekcji Płatności ->Opis/Atrybuty.
  2. Dodaj tylko id zamówienia do opisu – dodaje tylko id zamówienia na dokument do sekcji Płatności ->Opis/Atrybuty.
  3. Zdefiniuj własny opis zamówienia na podstawie atrybutów z BaseLinker – opcja umożliwia dodanie dodatkowych wartości do opisu na dokumencie handlowym.
  4. Dodaj pole do opisu z BaseLinker – lista dostępnych wartości do zdefiniowania własnego opisu.
  5. Definicja separatora pól – separator oddzielający konkretne wartości od siebie w opisie.
  6. Dodaj – dodaje wybrane wartości BaseLinker do tabeli przyporządkowania.
  7. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.