Aktualizacja atrybutu dokumentu – funkcja umożliwia aktualizacje wybranego atrybutu dokumentu o wartość nadaną przez użytkownika na podstawie statusu zamówienia z Baselinker. Jeżeli dany atrybut nie jest zdefiniowany na takim dokumencie to zostaje automatycznie dodany do takiego dokumentu.

 1. Aktualizuj/dodaj atrybut dokumentu na podstawie statusu zamówienia – funkcja uaktywnia cała procedurę mapowania i aktualizacji atrybutów na dokumentach RO w Optima.
 2. Aktualizuj/dodaj atrybut dodatkowo do powiązanych dokumentów – następuje dodatkowa aktualizacja atrybutu na wszystkich dokumentach powiązanych z danym RO.
 3. Status do pobrania – określa status zamówienia BaseLinker jaki ma zainicjować proces aktualizacji lub dodania atrybutu na dokument.
 4. Status po pobraniu – określa status jaki ma zostać nadany do zamówienia po zakończeniu procesu aktualizacji atrybutu.
 5. Atrybut Optima- określa atrybut jaki ma zostać przypisany lub dodany do dokumentu Optima.
 6. Wartość atrybutu – przypisuje wartość jaka ma zostać dodana lub zaktualizowana na dokumencie.
 7. Dodaj – dodaje zdefiniowane wartości do mapowania.
 8. Usuń – usuwa wartości z mapowania.

 

Aktualizacja statusu zamówienia ze względu na atrybut RO – funkcja pozwala zaktualizować status pobranego wcześniej zamówienia na podstawie nadanego atrybutu na dokument. Zamówienie musi być pobrane do Optimy gdzie atrybut dokumentu może być nadany w trakcie tworzenia dokumentu optima jak i w późniejszym czasie. Funkcja automatycznie sprawdza przy każdym wywołaniu “Pobierz zamówienia z BaseLinker do Optima” czy znajdują się jakiekolwiek dokumenty o zadanym atrybucie. Jeżeli tak to zmienia status w BaseLinker, oraz zmienia wartość atrybutu na dokumencie, żeby nie pobierać takiego dokumentu następnym razem.

 1. Atrybut Optima – lista dostępnych atrybutów dokumentów Optima
 2. Wartość atrybutu do zmiany – należy wpisać wartość atrybutu która pozwala na pobranie zamówienia do zmiany.
 3. Wartość atrybutu po zmianie – należy wpisać wartość atrybutu po zmianie statusu w BaseLinker.
 4. Status Baselinker – lista statusów BaseLinker

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes