...

 1. Import kodów pocztowych – Funkcja do importu kodów pocztowych, służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzonych przez klienta na zamówieniach RO. Należy wskazać ścieżkę do pliku w którym znajdują się kody pocztowe w formacie CSV.

Importuj – importuje wskazany plik do bazy. Po prawidłowym imporcie pojawi się komunikat “Dodano ../.. kodów pocztowych”. W przypadku błędów przy zapisie, można je podejrzeć w pliku logi wskazanym w konfiguracji.

Usuń – usuwa wszystkie kody pocztowe z bazy danych. Struktura pliku CSV to: kod pocztowy; miasto np. 35-100; Kraków lub 35-100; Kraków (Kraków-Krowodrza)

Dodatkowe skróty dla miast – pozwala na wprowadzenie dodatkowej obsługi skrótów dla miast typu Gorzów Wlk. – (skrót to Wlk.). Można dodać do listy określone skróty miast i dzięki temu system będzie dodatkowo sprawdzał nazwy miast wraz z wprowadzonymi przez użytkownika skrótami. Aby dodać skrót należy kliknąć na listę rozwijaną, wpisać określoną nazwę i następnie kliknąć na przycisk Dodaj. Wartości można również usuwać z listy poprzez wybranie określonej nazwy i kliknięcie na przycisk Usuń.

 1. Import z pliku csv do dokumentu – importuje ze zdefiniowanego pliku csv plik i generuje odpowiedni dokument handlowy zdefiniowany w konfiguracji. Można ustawić rodzaj tworzonego dokumentu oraz należy wskazać magazyn na który ma zostać dodany dokument. Dodatkowo można narzucić kontrahenta jaki ma pojawić się na dokumencie importowanym wpisując odpowiedni NIP. Wzór pliku csv do pobrania:

 1. Import wszystkich plików z folderu – importuje wszystkie pliki z wskazanego folderu, domyślnie musi być wskazany konkretny plik do importu.
 2. Zmień status zamówienia po imporcie – zmienia status zamówienia BaseLinker którego id zostanie wczytane z danego pliku.

 

 1. Import pliku xls – importuje ze zdefiniowanego pliku csv plik i generuje odpowiedni dokument handlowy zdefiniowany w konfiguracji. Można ustawić rodzaj tworzonego dokumentu oraz należy wskazać magazyn na który ma zostać dodany dokument. Dodatkowo można narzucić kontrahenta jaki ma pojawić się na dokumencie importowanym wpisując odpowiedni NIP.
  1. Struktura xls
   • A Numer zamówienia od Klienta -> Numer Zamówienia (Numer obcy)
   • B Data realizacji -> Data wystawienia
   • C Numer listu przewozowego -> Nr listu przewozowego (w zakładce 2. Kontrahent)
   • D Status -> pole nieobsługiwane
   • E Kraj -> Kraj nabywcy
   • F Kwota zamówienia -> wartość pozycji
   • G Waluta -> waluta dokumentu
   • H Nazwa produktu / usługi -> kod towaru
   • I ilość -> ilość na pozycji
   • J stawka VAT -> stawka na pozycji
   • K VAT kwota -> automatycznie wyliczane na podstawie stawki vat
   • L Odbiorca Imię -> Odbiorca nazwa 1/2
   • M Odbiorca Nazwisko -> Odbiorca nazwa 2/2
   • N Adres korespondencyjny ulica -> odbiorca ulica
   • O Adres korespondencyjny miasto -> odbiorca ime
   • P kod pocztowy -> odbiorca kod pocztowy

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.