...

Konfiguracja Rabaty

Konfiguracja dodania rabatu zbiorczo dla wielu kontrahentów. Trzeba zdefiniować atrybut kontrahenta np. Grupa rabatowa z definiowaną listą pozycji np. (zielona, czerwona, czarna ..)

W konfiguracji programu trzeba wskazać atrybut kontrahenta służący do dodawania zbiorczo rabatu.

Do kontrahentów w EPR Optima trzeba przypisać odpowiednią wartość atrybutu Grupa rabatowa np.  zielona

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.