...

Zakładka umożliwia przypisanie magazynu z Comarch ERP XL do konkretnego magazynu w BaseLinker

 1. Korzystanie z nowej wersji magazynu – parametr trzeba zaznaczyć, jeżeli w BaseLinkerze mamy nowy magazyn (ZAWSZE ZAZNACZONY WYCOFANE ZOSTALO WSPARCIE DLA STAREGO MAGAZYNU)
 2. Magazyny XL- umożliwia wybór zdefiniowanego magazynu w Comarch ERP XL .
 3. Magazyny BaseLinker – umożliwia wybór zdefiniowanego magazynu w BaseLinker.
 4. Katalogi BaseLinker – umożliwia wskazanie katalogu, do którego jest przypisany magazyn
 5. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.
 6. Dodaj – dodaje wybrane wartości pól Comarch ERP XL, BaseLinker do tabeli przyporządkowania.
 7. Dodaj – Dodaje wybrane wartości pól Comarch ERP XL, BaseLinker do tabeli przyporządkowania.
 8. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.
 9. Magazyn – ustawia docelowy magazyn, na który mają być przesyłane zamówienia z Baselinker na podstawie zdefiniowanego wcześniej statusu.
 10. Magazyn ze wzglądu na pole dodatkowe BL – magazyn na zamówieniu ustalany jest na podstawie wartości wskazanego pola dodatkowego
 11. Magazyn XL – umożliwia wybór zdefiniowanego magazynu w Comarch ERP XL.
 12. Pole dodatkowe BaseLinkera– pozwala na wskazanie pola, którego wartości definiują magazyn
 13. Wartość pola – wartość pola definiująca magazyn na zamówieniu

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.