...

Po każdej modyfikacji należy kliknąć na przycisk ZAPISZ w celu zapisania zmian albo ANULUJ w celu niezapisania zmian i wyjścia z Konfiguracji.

 1. Nie zmieniaj statusu po wygenerowaniu WZ –
 2. Amazon FBM zamień pochodzenie na Personal –
 3. Amazon różne magazyny ze względu na ISO Code towaru –
 4. Magazyn PL/DE –
 5. Różne magazyny ze względu na typ towaru! Potrzebny Handel Plus! –
 6. Magazyny produkcja/handel –
 7. Zatwierdź RO na podstawie statusu zamówienia – opcja zatwierdza wszystkie dokumenty RO z danym statusem zamówienia w BaseLinker i potem zmienia status takich zamówień w BaseLinker na odpowiedni ustawiony w konfiguracji.
 8. Dodatkowy sposób wysyłki – Funkcja pozwala zmienić sposób wysyłki jaki będzie wyświetlał się na dokumencie RO w zależności od grupy produktu znajdującego się na zamówieniu:

Źródło zamówienia należy wpisać nazwę marketplace (np. allegro; amazon; Ebay) jaka pojawia się na zamówieniach BaseLinker w polu “Pochodzenie”. Można wpisać kilka po średniku;

Id grupy1 – należy wpisać id grupy utworzonej w Optima do której przypisany jest konkretny produkt. Można wpisać kilka po średniku (;). Tu istnieje zależność, jeżeli na zamówieniu znajdą się przynajmniej dwa produkty z tej grupy to wtedy dodawany jest nowy przewoźnik.

Id grupy2 – należy wpisać id grupy utworzonej w Optima do której przypisany jest konkretny produkt. Można wpisać kilka po średniku (;). Tu istnieje zależność, jeżeli na zamówieniu znajdą się przynajmniej jeden produkty z tej grupy to wtedy dodawany jest nowy przewoźnik.

Kod wysyłki – dodajemy kod z Optimy jaki jest przypisany do danego przewoźnika.

Art. sposobu wysyłki – w przypadku ustawionej konfiguracji “mapowanie sposobów dostawy według atrybutu” w Konfiguracja->Sposób dostawy, funkcja dodatkowo nadpisuje nazwę przewoźnika na wskazanego w tym polu

 1. Ustawienia domyślne – funkcja pozwala na reset wszystkich ustawień dokonanych przez użytkownika i przypisanie ustawień domyślnych w konfiguracji.
 2. Ustawienia z historii zamówień – pobiera ustawienia z historii zamówień BaseLinker i wypełnia formy płatności i sposoby dostawy BaseLinker odpowiednimi wartościami. Funkcjonalność przydatna, jeżeli w systemie BaseLinker znajdują się kilka zamówień z wypełnionymi wartościami sposób wysyłki i forma płatności. Można ustawić odpowiednią ilość dni wstecz w celu dokładniejszego mapowania wartości, jednak nie należy przesadzać z ilością ponieważ może to wpłynąć na szybkość działania programu.
 3. NIP Kontrahenta – dodaje kontrahenta do wszystkich dokumentów importowanych na podstawie podanego NIP-u. Jeżeli puste to jest pobierany kontrahent z pliku importu.
 4. Usuwanie pliku po imporcie – usuwa plik z dokumentem po imporcie do Optima.
 5. Dokument w buforze – czy utworzony dokument ma znajdować się w buforze do edycji.
 6. Dokument z datą bieżącą – dodaje do dokumentu daty bieżące. Jeżeli funkcja nie jest aktywna, jest pobierana data z pliku importu.
 7. Pobierz wszystkie zdjęcia dla towarów bez względu na parametr udostępnij – pobiera wszystkie zdjęcia przypisane do danego produktu w Optima bez względu czy jest aktywna opcja udostępnij.
 8. Nie zmieniaj statusu po wygenerowaniu WZ – nie zmienia statusu zamówienia w BaseLinker po wygenerowaniu dokumentu WZ w Optima.
 9. Kontrola ilości wysyłanych danych – w przypadku wysyłania dużej ilości danych do BaseLinker, można aktywować dodatkową kontrolę ilości danych w postaci pojawienia się informacji do zatwierdzenia przez użytkownika, w trakcie wykonywania procesu.
 10. Nie pokazuj ostrzeżeń w logu – w celu zmniejszenia informacji w pliku z logami, można ograniczyć informacje tylko do błędów.
 11. Pobierz wszystkie zdjęcia dla towarów bez względu na parametr udostępnij – funkcja pobierania wszystkie zdjęcia jakie są przypisane do produktów, bez względu na parametr udostępnienia tych zdjęć.
 12. Status aktualizacji kursów – funkcja nieaktywna
 13. Obsługa opakowań zbiorczych z kodu ean – funkcja pozwala na zmianę jednostki produktu przy tworzeniu zamówienia RO zgodnie z kodem ean jaki jest przypisany do jednostki pomocniczej na karcie towaru. Ważne aby kod ean w produkcie z BaseLinker miał ten sam kod co jednostka pomocnicza.

 

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.