...

Połączenie z Comarch ERP Optima

Po uruchomieniu programu należy nacisnąć przycisk w lewym górnym rogu: Konfiguracja

  1. Katalog Optimy. Ścieżka, gdzie jest zainstalowana ERP Optima. Standardowa ścieżka to C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima
  2. Operator – Jest to wartość pola Operator z okna logowania do ERP Optima
  3. Hasło – Jest to wartość pola Hasło z okna logowania do ERP Optima
  4. Firma – Jest to wartość pola Firma z okna logowania do ERP Optima
  5. SQL Connection String z Optimy. Zalecane użycie tej opcji. Przy takiej konfiguracji połączenie z serwerem SQL jest tworzone automatycznie przez użytkownika ERP Optimy. W takiej konfiguracji nie uzupełnia się połączenia z SQL. Od wersji 4.0 nie uzupełniana jest konfiguracja SQL.
  6. Na samym końcu należy nacisnąć przycisk “Sprawdź połączenie”. Jeśli połączenie jest poprawne pojawi się komunikat “SUKCES!!!”
  7. Moduły są pobierane z konfiguracji użytkownika Optimowego. Ważne, żeby podczas dodawania danych do ERP Optimy była wolna licencja na moduły użytkownika.

Instrukcja – otwiera dokumentacje programu

Pomoc – pobiera zdalną pomoc ELTE-S

Logi – skrót do katalogu plików z logami

Pliki automatyczne rozliczanie oraz Pliki automatyczne dodawanie – skrót do otworzenia katalogów dla pobranych zestawień

Importuj specjalnie – otwiera nowe okno, które zawiera specjalne importy z systemów.

Katalog log– W pliku są rejestrowane wszystkie zdarzenia z programu.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.