...

Wysyłka i płatności

 1. Zakładka umożliwia skonfigurowanie przyporządkowania: Sposobów wysyłki w ERP Optima (usługi) do Sposobów wysyłki z BaseLinkera Form płatności z ERP Optima do form płatności z BaseLinkera
 2. Wysyłka – Powiązanie sposobów wysyłki z Baselinker, z sposobami wysyłki (usługą) w ERP Optima.
  1. Kod wysyłki – kod usługi z Optima, domyślna wartość jaka zostanie przyporządkowana wszystkim zamówieniom. UWAGA – w przypadku zaznaczenia tej opcji, mapowanie pozostałych wartości nie jest możliwe.
  2. Vat na wysyłce zawsze 23% – dodaje wartość wysyłki do pozycji zamówienia zawsze z 23% vat
  3. Optima – lista kodów wysyłek (usług) w ERP Optima.
  4. Baselinker – sposoby Wysyłek w Baselinker. Wartość należy przekopiować z Baselinker.
  5. Dodaj – dodaje wybrane wartości pól Optima, Baselinker do tabeli przyporządkowania.
  6. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.
  7. Domyślna wysyłka gdy brak w mapowaniu – jeżeli zmapowano wysyłki a system nie odnajdzie takiego rodzaju wysyłki w mapowaniu, to można ustawić domyślną wartość sposobu wysyłki. Nie pojawi się również błąd w Optima, dotyczący braku zdefiniowanej wysyłki.
  8. Vat na wysyłce zawsze 23% – narzuca vat 23% na sposób wysyłki na dokument optima.
  9. Rozdziel pozycje wysyłki ze względu na różny Vat w zamówieniu – w przypadku pozycji w zamówieniu z różnym zatem (23%, 8%, 5%) wartość wysyłki jest rozbijana proporcjonalnie do wartości vat poszczególnych pozycji i dodawana jako osobne pozycje z przeliczoną wartością vat.
 3. Płatności – powiązanie formy płatności z Baselinker, z formą płatności w ERP Optima.
  1. Forma płatności– kod płatności z Optima, domyślna wartość jaka zostanie przyporządkowana wszystkim zamówieniom. UWAGA – w przypadku zaznaczenia tej opcji, mapowanie pozostałych wartości nie jest możliwe.
  2. Optima – Lista form płatności w ERP Optima.
  3. Baselinker – sposób płatności w Baselinker. Wartość należy przekopiować z Baselinker.
  4. Dodaj – dodaje wybrane wartości pól Optima, Baselinker do tabeli przyporządkowania.
  5. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.

 

 

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.